2022. november 29-én a kolozsvári Vallásszabadság Házában mutatták be az intézetünk munkatársa, Újlaki-Nagy Réka által szerkesztett Zsidó székelyek. A bözödújfalusi szombatos közösség emlékezete című forráskiadást.


img 20221129 190425

A Balassi Kiadónál megjelent könyvet és a benne felvetett kérdéseket kerekasztal-beszélgetés formájában vitatták meg a kolozsvári tudományos élet olyan szereplői, akik maguk is korábban néhány tanulmánnyal hozzájárultak az erdélyi szombatosság kutatásához, ismertsége növeléséhez. A beszélgetés résztvevői a szerkesztőn kívül Kovács Sándor egyháztörténész, Pozsony Ferenc néprajzkutató, Gidó Attila történész, Vallasek Júlia irodalomtörténész és a moderátor, egyben az esemény szervezője, Kiss Dénes szociológus voltak.

Az ismertetett könyv olyan 17–20. századi szövegeket tartalmaz, amelyek a szombatosságról külső nézőpontból vallanak: falustársak tanúvallomásait, néprajzi jellegű gyűjtéseket a szombatosságot övező legendákból, szokásokból, az 1868-as zsidóságba való betéréskor keletkezett jegyzőkönyveket, levelezéseket és számos útirajzot. A válogatott szövegek betekintést engednek a szombatos közösség rejtőzködő hitvilágába, identitásproblémájába, környezetük, illetve a korabeli erdélyi társadalom előítéleteibe és a másság elfogadásának kérdéseibe.

A könyvhöz kapcsolódóan rádióinterjú is készült, amely a Kolozsvári Rádió Tetőterasz című műsorában hangzott el, Rostás-Péter István szerkesztésében. A felvétel itt hallgatható meg.