+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Újlaki-Nagy Réka Tímea

Újlaki-Nagy Réka Tímea

Újlaki-Nagy Réka Tímea
Osztály: Kora újkor osztály

Beosztás: tudományos segédmunkatárs

Email:

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Mezőfele (Campenita), 1984. 05. 03.

VÉGZETTSÉG

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Magyar nyelv és irodalom – modern héber nyelv szakos tanár (2003–2007)

Heltai Gáspár Alapítvány, könyvtáros (2005–2007 )

Szegedi Tudományegyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Régi Magyar Irodalom Program, doktori ösztöndíjas (2007–2010)

Sola Scriptura Teológiai Főiskola, Budapest, teológus szakképzés (2011–2013)

Erfurti Tudományegyetem, „Graduiertenkolleg Religion”, doktori ösztöndíjas (2011–2014)

Dr. Lind’ Elméleti Líceum, (Mezőfele, Maros megye, Románia), magyar nyelv és irodalom tanár (2015)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kari TDK, 1. díj (2005)

ETDK, 1. díj (2006)

OTDK, 3. díj (2007)

PUBLIKÁCIÓS LISTA

2007

Ismeretlen szövegemlék a szombatosság genezisénél. ATF Szemle, 2007/1. 22–56.

2009

Hebraica Veritas? Christian Hebraists and the Study of Judaism in Early Modern Europe. Helikon Irodalomtudományi Szemle, 2009.1–2. 295–297. [recenzió]

2010

A korai szombatos értekezésekről. Irodalomtörténeti Közlemények, 2010. 149–162.

Korai szombatos írások. Szeged, 2010. [Fiatal Fiológusok Füzetei, 7.] (szövegkiadás)

2011

A szombatosok chiliazmusa. Erdélyi Múzeum, 2011/2., 15 – 22.   

2012

Az erdélyi szombatosok chiliazmusa. Sola Scriptura, 2012/ 1. 24–34.

2016

Sabbath-Keeping in Transylvania from the End of the 16th Century to the Early 17th Century. In: Sabbat und Sabbatobservanz in der Frühen Neuzeit. Red, Schubert, Anselm. Göttingen, 2016. 167–200.

Zsidózás és identitás a korai szombatos szövegekben (1588?–1621). Keresztény Magvető, 2016 /4. sz. 420–440.

ÖSZTÖNDÍJAK

CEEPUS ösztöndíj, Eötvös Loránd Tudományegyetem (2007 2. félév)

Herzog Ernst kutatói ösztöndíj, Gotha (2011. február–március)

TÁMOP, ’Új Széchenyi Terv’ kutatói ösztöndíj szeptember 01.–2012. március 28.

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail