A közép-európai régió középkorkutatóinak kétévente megrendezett, immár ötödik, ezúttal a pozsonyi Comenius Egyetemen tartott tudományos seregszemléjén, a Medieval Central Europe Research Network (MECERN) háromnapos konferenciáján (2023. április 27–29.) intézetünket Bácsatyai Dániel, Borbás Benjámin és Péterfi Bence képviselték.

mecern

Bácsatyai Dániel a régió 11. századi átalakulásának szentelt szekcióban a korai Árpádok uralmának és utazó (itineráns) udvaraiknak gazdasági alapjait mutatta be a viszonylag jól adatolt, ám mégis bizonytalan funkciójú szolgálónépre, a tárnokokra vonatkozó új megfigyeléseken keresztül.

Borbás Benjámin a szent háború témakörét tárgyaló szekcióban a szentföldi keresztes hadjáratok során ejtett hadifoglyok és zsákmányolt tárgyak sorsát mutatta be a városi győzelmi bevonulások (triumphusok) elemzésével, kiemelve, hogy a győztes fél hogyan állította ezeket a haditrófeákat saját politikai, katonai és gazdasági érdekei szolgálatába.

Péterfi Bence elődásában az 1479-ben kitört osztrák–magyar háborúval kapcsolatban azt vizsgálta, hogy a Habsburg-területeket megszálló magyar királyi csapatok ellenében a helybéli lakosság mennyire fejtett ki ellenállást, milyen módon harcolt ki (helybéli érvényű) békeszüneteket, megint mások pedig miért kezdtek el a magyar megszállókkal együttműködni.

A konferencia teljes programja letölthető.