+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Péterfi Bence

Péterfi Bence

Péterfi, Bence
Péterfi Bence
Beosztás: tudományos munkatárs
Osztály: Középkori osztály

Telefon: 224-6700/4641

E-mail:

Status: Junior Research Fellow

Research Team: Medieval History Research Team

Phone: 224-6700/641

Email:

Degree: MA (2010 [history], 2013 [archaeology])

Research Field: Hungarian Political and Social History (15-16th Centuries), Diplomacy between the Hungarian Kingdom and Western Europe (15-16th Centuries)

Publications

Book

Egy székely két élete. Kövendi Székely Jakab pályafutása [Two Lives of a Székely Man: The Career of James Székely of Kövend]. Pécs-Budapest, 2014. (Sziluett. Korszerű történelmi életrajzok)

Studies

Egy középkori címereslevél 20. századi vándorútja [Wanderings of a Mediaeval Charter]. Turul 84 (2011) 140–141.

Újabb adalékok Árpád-házi Margit középkori csodáinak sorához [New Additions to the Mediaeval Miracles of St Margaret of Hungary]. In: Micae mediaevales. Tanulmányok a középkori Magyarországról és Európáról [Micae mediaevales: Studies on Mediaeval History of Hungary and Europe]. (ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, Tanulmányok – Konferenciák, [ELTE BTK Graduate School of History. Studies - Conferences] Vol. 2) Ed. Zsófia Kádár – Gábor Mikó – Bence Péterfi – András Vadas. Budapest 2011. 83–105.

Az 1491. évi pozsonyi béke kiskapui. Egy cseh zsoldoskapitány, Jan Zvolský alsó-ausztriai birtokszerzése [Loopholes in the Pressburg Treaty (1491): A Czech Mercenary Captain, Jan Zvolský and His Possessions in Low Austria]. In: Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára [A Lap of Honour: Historical Studies for the 60th Birthday of Professor István Draskóczy]. Ed. Gábor Mikó – Bence Péterfi – András Vadas. Budapest 2012. 105–115.

Korvin János zagorjei öröksége. A Vitovec-fivérek ellen vezetett 1488. évi hadjárat és háttere [The Heritage of John Corvin: A Military Campagin against the Vitovec Brothers and Its Background]. In: Micae mediaevales III. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról [Micae mediaevales III: Young Historians' Studies on Mediaeval History of Hungary and Europe]. (ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, Tanulmányok – Konferenciák [ELTE BTK Graduate School of History. Studies - Conferences], Vol. 6) Ed. Judit Gál – Bence Péterfi – András Vadas – Károly Kranzieritz. Budapest 2013.

Edited volumes

Micae mediaevales. Tanulmányok a középkori Magyarországról és Európáról [Micae mediaevales: Studies on Mediaeval History of Hungary and Europe]. (ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, Tanulmányok – Konferenciák, [ELTE BTK Graduate School of History. Studies - Conferences] Vol. 2) Ed. Zsófia Kádár – Gábor Mikó – Bence Péterfi – András Vadas. Budapest 2011.

Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára [A Lap of Honour: Historical Studies for the 60th Birthyday of Professor István Draskóczy]. Ed. Gábor Mikó – Bence Péterfi – András Vadas. Budapest 2012.

Micae mediaevales II. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról [Micae mediaevales II: Young Historians' Studies on Mediaeval History of Hungary and Europe]. Ed. Bence Péterfi – András Vadas – Gábor Mikó – Péter Jakab. (ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, Tanulmányok – Konferenciák [ELTE BTK Graduate School of History. Studies - Conferences], Vol. 3) Budapest 2012.

Micae mediaevales III. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról [Micae mediaevales III: Young Historians' Studies on Mediaeval History of Hungary and Europe]. (ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, Tanulmányok – Konferenciák [ELTE BTK Graduate School of History. Studies - Conferences], Vol. 6) Ed. Judit Gál – Bence Péterfi – András Vadas – Károly Kranzieritz. Budapest 2013.

Lectures (selected)

A füleki vár. A tábor új ásatási eredményeinek ismertetése [The Castle of Fülek (Fil’akovo, Slovakia): On the Results of the Archaeological Summer Camp]
Fülek város épített öröksége / The Architectonical Legacy of Town Fülek. Eötvös Loránd University, Institute of Art History, Budapest (Hungary), 22 February 2006
11–12. századi grafitos kerámia Óbudáról [Graphit Pottery of Óbuda from the 11-12th Centuries]

Fiatal Középkoros Régészek II. Konferenciája / 2nd Conference of the Young Hungarian Archaeologists on the Middle Ages. Hermann Ottó Museum, Miskolc (Hungary), 25-27 November 2010

Újabb adalékok Árpád-házi Margit középkori csodáinak sorához [New Additions to the Miracles of St. Margareth of Hungary]

Annual Conference of Graduate Students on the Middle Ages of Hungary and Europe. Eötvös Loránd University, Budapest (Hungary), Graduate School of History, 3 June 2011

A pozsonyi béke és alsó-ausztriai végrehajtása [The 1491 Treaty of Pozsony/Pressburg and Its Fulfillment in Low Austria]

Annual Conference of Graduate Students on the Middle Ages of Hungary and Europe. Eötvös Loránd University, Budapest (Hungary), Graduate School of History, 17-18 May 2012

Aus Siebenbürgen in die Steiermark: Der Lebenslauf von Jakob Székely (†1504).

30. Schlaininger Gespräche. Burg Schlaining (Austria), 17-20 September 2012

Egy rendkívüli karrier a magyar-stájer határvidéken: kövendi Székely Jakab (†1504) pályafutása [An Extraordinary Career on the Hungarian-Styrian Borderland: The Life of James Székely of Kövend (†1504)]

Annual Conference of Graduate Students on on the Middle Ages of Hungary and Europe. Eötvös Loránd University, Budapest (Budapest), Graduate School of History, 30-31 May 2013

Kanizsai János (†1522) I. Miksa szolgálatában [A Hungarian Nobleman, John Kanizsai (†1522) in the Service of the Holy Roman Emperor, Maximilian I]

The 8th Conference of Graduate Students on the Middle Ages, Szeged (Hungary), 17-19 June 2013

Tata vára a Mohács utáni hatalmi harcokban [The Castle of Tata in the Military Campaigns after the Battle of Mohács (1526)]

A helytörténetírás rögös ösvényei. Tudományos műhelyek a megyében / The Cragged Paths of Local History: Scientific Projects in Komárom-Esztergom County. Kuny Domokos Museum, Tata (Hungary), 7 November 2013

Az 1515. évi krajnai parasztháború és magyar vonatkozásai [The 1515 Peasant Revolt in Carniola and Its Hungarian Connections]

1514 emlékezete / The Memory of 1514. Jósa András Museum, Nyíregyháza (Hungary), 6-7 November 2014

Diplomáciai érintkezések Habsburg Miksa és II. Ulászló között [Diplomatic Contacts between Maximilian I, Roman King, later Holy Roman Emperor and Vladislaus II of Hungary and Bohemia]

A Jagellók Magyarországa. Új kutatások és eredmények / Hungary under the Rule of the Jagiellonians: New Investigations and Results, 13-14 November 2014

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelem szak (2010)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, régészet szak (2014)

 

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD (2016)

 

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2013–):  fiatal kutató (2013–2016), tudományos segédmunkatárs (2016–2017), posztdoktori kutató (2017–)

FONTOSABB PUBLIKÁCIÓK

1. Egy székely két élete. Kövendi Székely Jakab pályafutása. Pécs–Bp., 2014. (Sziluett. Korszerű történelmi életrajzok.)

2. Újabb adalékok Árpád-házi Margit középkori csodáinak sorához. In: Micae mediaevales. Tanulmányok a középkori Magyarországról és Európáról. Szerk. Kádár Zsófia–Mikó Gábor–Péterfi Bence–Vadas András. Bp., 2011. 83–105. (ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, Tanulmányok – Konferenciák 2.)

3. Az 1491. évi pozsonyi béke kiskapui. Egy cseh zsoldoskapitány, Jan Zvolský alsó-ausztriai birtokszerzése. In: Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Szerk. Mikó Gábor–Péterfi Bence–Vadas András. Bp., 2012. 105–115.

4. Korvin János zagorjei öröksége. A Vitovec-fivérek ellen vezetett 1488. évi hadjárat és háttere. In: Micae mediaevales III. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. Szerk. Gál Judit–Péterfi Bence–Vadas András–Kranzieritz Károly. Bp., 2013. 167–179. (ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, Tanulmányok – Konferenciák 6.)

5. Egy középkori címereslevél 20. századi vándorútja. Turul, 84. (2011) 140–141.

 

6. Aus Siebenbürgen in die Steiermark. Der Lebenslauf von Jakab Székely (†1504). In: Andreas Baumkircher und das ausgehende Mittelalter. Tagungsband der 32. Schlaininger Gespräche 16. bis 20. September 2012. Hrsg. Kropf, Rudolf–Polster, Gert. Eisenstadt, 2015. (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland 152.) 273–296.

7. Egy hajdani „locus communior” és ami belőle megmaradt. Grafitos kerámia az Árpád-kori Óbudán. In: Pénz, posztó, piac. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Szerk. Weisz Boglárka. Bp., 2016. 457–493.

8. A „fekete sereg” ausztriai végnapjai (1493). In: Elfeledett háborúk. Középkori csaták és várostromok (6–16. század). Szerk. Pósán László–Veszprémy László. Bp., 2016. 398–425.

9. Mátyás király és Árpád-házi Szent Margit. In: Az első 300 év Magyarországon és Európában. A Domonkos-rend a középkorban. Szerk. Csurgai Horváth József. Székesfehérvár, 2017. 181–206.

10. Legenda Vetus. Acta Processus Canonizationis et Miracula Sanctae Margaritae de Hungaria/The Oldest Legend, Acts of the Canonization Process, and Miracles of Saint Margaret of Hungary. Eds. Csepregi, Ildikó–Klaniczay Gábor–Péterfi, Bence. Budapest–New York, 2018 [2017]. (Central European Medieval Texts, 8.)

PUBLIKÁCIÓS LISTA

2006

Történeti emlékkönyvek repertóriuma. Magyar tudósok és tanárok tiszteletére megjelent emlékkönyvek és emlékszámok történeti vonatkozású tanulmányainak válogatott jegyzéke (1884–2004). Szerk. Paksa Rudolf–Lakatos Bálint. Bp., 2006.

(Történeti Adattárak és Bibliográfiák 1. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszékének Sorozata)[Munkatársként részvétel a szakirodalom gyűjtésében, feldolgozásában, fordításában, valamint a kötet korrektúrájában.]

2008

Gesztelyi Tamás–Rácz György: Antik gemmapecsétek a középkori Magyarországon. Antike Gemmensiegel im mittelalterlichen Ungarn. Debrecen 2006.] Századok, 142. (2008) 1291–1293. [Társszerző: Lakatos Bálint.] [Recenzió.]

2011

Egy középkori címereslevél 20. századi vándorútja. Turul, 84 (2011) 140–141.

Újabb adalékok Árpád-házi Margit középkori csodáinak sorához. In: Micae mediaevales. Tanulmányok a középkori Magyarországról és Európáról. Szerk. Kádár Zsófia–Mikó Gábor–Péterfi Bence–Vadas András. Bp., 2011. 83–105. (ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, Tanulmányok – Konferenciák 2.)

Micae mediaevales. Tanulmányok a középkori Magyarországról és Európáról. Szerk. Kádár Zsófia–Mikó Gábor–Péterfi Bence–Vadas András. Bp,. 2011. (ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, Tanulmányok – Konferenciák 2.)

2012

Az 1491. évi pozsonyi béke kiskapui. Egy cseh zsoldoskapitány, Jan Zvolský alsó-ausztriai birtokszerzése. In: Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Szerk. Mikó Gábor–Péterfi Bence–Vadas András. Bp., 2012. 105–115.

Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Szerk. Mikó Gábor–Péterfi Bence–Vadas András. Bp., 2012.

2013

Korvin János zagorjei öröksége. A Vitovec-fivérek ellen vezetett 1488. évi hadjárat és háttere. In: Micae mediaevales III. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. Szerk. Gál Judit–Péterfi Bence–Vadas András–Kranzieritz Károly. Bp., 2013. 167–179. (ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, Tanulmányok – Konferenciák 6.)

Micae mediaevales II. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. Szerk. Péterfi Bence–Vadas András–Mikó Gábor–Jakab Péter. Bp., 2012. (ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, Tanulmányok – Konferenciák 3.)

Micae mediaevales III. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. Szerk. Gál Judit–Péterfi Bence–Vadas András–Kranzieritz Károly. Bp., 2013. (ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, Tanulmányok – Konferenciák 6.)

2014

Egy székely két élete. Kövendi Székely Jakab pályafutása. Pécs–Bp., 2014. (Sziluett. Korszerű történelmi életrajzok.)

2015

A bajorok császára. Világtörténet, 36. (2015) 4. 691–696.

A Magyar Királyság és a bajor Hercegség diplomáciai-politikai kapcsolatai a 15–16. században. Világtörténet, 37. (2015) 1. 113–143.

Az 1515. évi belső-ausztriai parasztháború és magyarországi kapcsolatai. In: Keresztesekből lázadók: Tanulmányok 1514 Magyarországáról. Szerk.: C. Tóth Norbert, Neumann Tibor. Bp., 2015. 333–375.

Adalékok a Jagelló-kori magyar–osztrák határ menti kapcsolatok történetéhez: A magyar és birodalmi „kétlaki” nemesség a 15–16. században. (Disszertáció.)

Beszámoló a „Lendület” Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport első műhelykonferenciájáról. http://www.tti.hu/esemenyek/konferencia/2059-beszamolo-a-lendulet-kozepkori-magyar-gazdasagtortenet-kutatocsoport-elso-muhelykonferenciajarol.html

 

Aus Siebenbürgen in die Steiermark. Der Lebenslauf von Jakab Székely (†1504). In: Andreas Baumkircher und das ausgehende Mittelalter. Tagungsband der 32. Schlaininger Gespräche 16. bis 20. September 2012. Hrsg. Kropf, Rudolf–Polster, Gert. Eisenstadt, 2015. (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland 152.) 273–296.

 

2016

A Névtelen utca nevezetessége. MTA BTK TTI honlapja.

1. H. 35. Tárolóedény töredéke. In: Közös úton: Budapest és Krakkó a középkorban. Kiállítási katalógus. A Budapesti Történeti Múzeum és a Muzeum Historyczne Miasta Krakowa közös kiállítása (Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum, 2016. március 18.–július 24.). Szerk. Benda Judit–Kiss Virág–Lichończak-Nurek, Grażyna–Magyar Károly. Bp., 2016. 71–72.

Közös úton: Magyar–lengyel közös kiállítás Budapesten. MTA BTK TTI honlapja.

A fekete sereg.Mátyás király sziléziai zsoldosai. Rubicon, 27. (2016) 4. 70–72.

A Lajtán innen, az Innen túl: Kanizsai János pályafutása a Magyar Királyságban és a Szent Római Birodalomban a 15–16. század fordulóján. Századok, 150. (2016). 443–472.

Egy hajdani „locus communior” és ami belőle megmaradt. Grafitos kerámia az Árpád-kori Óbudán. In: Pénz, posztó, piac. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Szerk. Weisz Boglárka. Bp., 2016. 457–493.

A „fekete sereg” ausztriai végnapjai (1493). In: Elfeledett háborúk. Középkori csaták és várostromok (6–16. század). Szerk. Pósán László–Veszprémy László. Bp., 2016. 398–425.

Aki másnak árkot ás, avagy egy nagy beruházás forrásai. Elisabeth Gruber: „Raittung und außgab zum gepew”. Kommunale Rechnungspraxis im oberösterreichischen Freistadt; Edition und Kommentar der Stadtgrabenrechnung (1389–1392). (Quelleneditionen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, 14.) Wien, 2015. Világtörténet, 38. (2016) 652–654. [Recenzió]

A főemberek, a lófők és a község. In: Székelyföld története. I. köt. Szerk. Benkő Elek–Oborni Teréz. Székelyudvarhely, 2016. 192–199.

 

2017

Elisabeth Gruber: „Raittung und außgab zum gepew”. Kommunale Rechnungspraxis im oberösterreichischen Freistadt. Edition und Kommentar der Stadtgrabenrechnung (1389–1392). (Quelleneditionen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, 14.) Wien, 2015. Speculum. A Journal of Medieval Studies, 92. (2017) 830–831. [recenzió]

Mátyás király és Árpád-házi Szent Margit. In: Az első 300 év Magyarországon és Európában: A Domonkos-rend a középkorban. Szerk. Csurgai Horváth József. Székesfehérvár, 2017. 181–206.

Régi és új oklevelek Árpádházi Margit szentté avatásának történetéhez (1272–1467). In: Az első 300 év Magyarországon és Európában. A Domonkos-rend a középkorban. Szerk. Csurgai Horváth József. Székesfehérvár, 2017. 305–335.

Egy nem magyar „magyar” város. MTA BTK TTI honlapja.

Hungarikák Boroszlóból. Schönherr Gyula gyűjtésének nyomában. Lymbus, 15. (2017) 9–46.

Legenda Vetus. Acta Processus Canonizationis et Miracula Sanctae Margaritae de Hungaria/The Oldest Legend, Acts of the Canonization Process, and Miracles of Saint Margaret of Hungary. Eds. Csepregi, Ildikó–Klaniczay, Gábor–Péterfi, Bence. Budapest–New York, 2018 [2017]. (Central European Medieval Texts, 8.)

Correspondence Relating to Margaret's Medieval Canonization Attempts. In: Legenda Vetus. Acta Processus Canonizationis et Miracula Sanctae Margaritae de Hungaria/The Oldest Legend, Acts of the Canonization Process, and Miracles of Saint Margaret of Hungary. Eds. Csepregi, Ildikó–Klaniczay, Gábor–Péterfi, Bence. Budapest–New York, 2018 [2017]. (Central European Medieval Texts, 8.) 709–755.

A New Series of Miracles at the Tomb of Blessed Margaret. In: Legenda Vetus. Acta Processus Canonizationis et Miracula Sanctae Margaritae de Hungaria/The Oldest Legend, Acts of the Canonization Process, and Miracles of Saint Margaret of Hungary. Eds. Csepregi, Ildikó–Klaniczay, Gábor–Péterfi, Bence. Budapest–New York, 2018 [2017]. (Central European Medieval Texts, 8.) 757–815.

 

KUTATÁSI TERÜLET

Késő középkori politika- és társadalomtörténet, a Magyar Királyság késő középkori nyugati kapcsolatai

PROJEKTEK

Munkatárs az OTKA K 105916. sz. (Az 1515-ös bécsi fejedelmi találkozó forrásai és története – vezető kutató: Tringli István) projektjében (2013–3017)

 

Munkatárs a „Lendület” Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoportban (LP 2015–4/2015; vezető kutató: Weisz Boglárka) (2015–)

 

TANÍTÁS

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelem szak (2012–2014, 4 félév)

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail