2023. február 27-én a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban A kiugrástól a kitörésig, Budapest hadtörténete 1944. október – 1945. február címmel rendeztek kerekasztal-beszélgetést, amelyen részt vett Bartha Ákos, intézetünk tudományos munkatársa is.

zrinyiFotó: Szováthy Kinga

Munkatársunkon kívül az Illésfalvi Péter hadtörténész vezette műhelybeszélgetés résztvevői még Számvéber Norbert alezredes, hadtörténész, a HM HIM Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár igazgatója, Ungváry Krisztián hadtörténész, az MTA doktora és Ványai Márton történész voltak.

Bartha Ákos a rendezvény elmondta, hogy a magyar ellenállás kutatása közben bukkant olyan nevekre és információkra, amelyek révén közelebb jutott Budapest ostromának eseményeihez.

„Úgy gondolom, azért is unikális Budapest ostroma, mert nagyon sok esemény – német megszállás, nyilas hatalomátvétel, magyar fegyveres ellenállás a németekkel és a nyilasokkal szemben, valamint végezetül az ostrom – történt egyszerre, amelyek külön-külön is sok kérdést vetnek fel napjainkig.”

A rendezvényről Antal Ferenc beszámolója a Honvedelem.hu portálon itt olvasható.