A Charitén, a Berlini Orvostudományi Egyetemen 2023. szeptember 13-án és 14-én megrendezett műhely témája a foucault-i fogalmak alkalmazhatósága volt kelet-európai kontextusban. A rendezvényen Csikós Gábor, a "Lendület" Tíz Generáció Kutatócsoport munkatársa is előadást tartott.

 Kép: Jörg Zägel/Wikimedia Commons

A konferencia tizenhárom előadása csehszlovák, jugoszláv, keletnémet, lengyel, magyar és román példákon keresztül vizsgálta a biopolitika és a governmentalitás megvalósulását az államszocializmusok különböző tereiben.

Csikós Gábor Socialist self-help? Popular psychology books in Hungary című előadásában a hatvanas évek elején megjelent népszerűsítő irodalom alapján vizsgálta a szocialista self-help lehetőségeit, annak emberképét, illetve a kontinuitás és a diszkontinuitás kérdéseit a világháború előtti önsegítő irodalommal, valamint a makarenkói pedagógiával összevetésben.

A műhelyfelhívás és a főbb célkitűzések itt olvashatók.