+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Csikós Gábor

Csikós Gábor

Csikós Gábor
Beosztás: tudományos munkatárs
Osztály: "Lendület" Tíz Generáció Kutatócsoport 
E-mail:

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Jászberény, 1985

VÉGZETTSÉG

ELTE PPK pszichológus és pszichológia szakos tanár (2010)

ELTE BTK történelem szakos bölcsész és történelemtanár (2011)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD, Történelemtudomány, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest (2019)

MUNKAHELYEK

Bölcsészetetudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2019–): tudományos segédmunkatárs 

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

MTA Vidéktörténeti Témacsoport (2015–)

European Rural History Organization (2017–)

Social History Society (2018– )

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Vidéktörténet (szerkesztőségi tag: 2017– )

PUBLIKÁCIÓS LISTA

2007

„Gazdák! Ne zárkózzanak el Önök a munkás elől!": A munkásság érdekérvényesítési törekvései Jászárokszálláson az 1910-es években. In: Zounuk, 2007. Szerk. Zádorné Zsoldos Mária. Szolnok, 2007. 93–140.

2008

Árokszállási szabadságharcos hősök. Redemptio, 15. (2008) 9.

2012

Jászárokszállási almanach. Csak az hal meg, akit elfelednek. Budapest, 2012.

2017

Váltóállítás. Diktatúrák a vidéki Magyarországon 1945-ben. Szerk. Csikós Gábor–Kiss Réka–Kovács József, Ö. Budapest, 2017.

Párhuzamos társadalomrajzok: A vidéki társadalom átformálásának kezdetei Jászdózsa és Páty példáján (1945) In: Váltóállítás. Diktatúrák a vidéki Magyarországon 1945-ben. Szerk. Csikós Gábor–Kiss Réka–Kovács József, Ö. Budapest, 2017. 195–234.

 "A megye területén a rémhírek özöne van”. Buda környéki és jászsági rémhírek a kommunista diktatúra első éveiből, 1948–1955. Forrás, 49. (2017) 10. 62–74.

Nagy György jászsági naplója, 1759–1769 (1820). Szerk. Csikós Gábor. Szolnok, 2017. [A Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára Közleményei, 15.] 118.

Bevezető Nagy György naplójához. In: Nagy György jászsági naplója, 1759–1769 (1820). Szerk. Csikós Gábor. Szolnok, 2017. [A Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára Közleményei, 15.] 15–29.

Életvilágok és társadalmi gyakorlatok a 18–20. században. Szerk. Horváth Gergely Krisztián–Csikós Gábor–Hegedűs István–Kovács József, Ö. Budapest, 2017.

2018

Rumors for interpreting and foreseeing: Case study on a Hungarian micro region: Jászság, 1948–1955 In: Arhivele Totalitarismului, 26. (2018) 3–4. 123–133.

Redempciós mozgalom a korabeli jász sajtóban In: Zounuk, 2007. Szerk. Csönge Attila. Szolnok, 2018. 35-82.

Fejezetek a jászdózsai zsidóság történetéből (1850–1946) In: Jászsági Évkönyv, 2018. Szerk. Pethő, László. Jászberény, 2018. 67–85.

A hagyományos paraszti társadalom felszámolása a Jászságban (1945–1965). Rubicon Online Plusz. 1–9.

Elvárt magatartás – egyéni viselkedés. A kommunista diktatúra kiépítésére adott válaszok Jászdózsán és Pátyon (1948–1956) In: Vakvágány. A „szocializmus alapjainak lerakása” vidéken a hosszú ötvenes években, 1. Szerk. Horváth Gergely Krisztián. Budapest, 2018. 441–482.

2019

Területi–társadalmi törésvonalak és a boldogulás útjai. Szerk. Csikós Gábor–Hegedűs István–Horváth Gergely Krisztián–Kovács József, Ö. Budapest, 2019.

„A Jászság a megyében a legkeményebb harci terület”. A hagyományos paraszti társadalom felszámolásának első évtizede a Jászságban (1945–1956) In: Magyar dúlás. Tanulmányok a kényszerkollektivizálás történetéhez. Szerk. Galambos István–Horváth Gergely Krisztián. Budapest, 2019. 63–86

„A mi községünkben megvan az adottság, csak a tagság jó hozzáállása hiányzik.” A népi demokrácia megvalósulási formái Jászdózsa és termelőszövetkezeteinek példáján (1956–1966) In: Vakvágány. A „szocializmus alapjainak lerakása” vidéken a hosszú ötvenes években, 2. Szerk. Horváth Gergely Krisztián. Budapest, 2019. 225–251.

Az idegenség mint identitáskonstrukció Nagy György jászsági kereskedő 18. századi önéletírásában. In: Az érzelmek története. Szerk. Lukács Anikó–Tóth Árpád. Budapest, 2019. [Rendi társadalom – polgári társadalom, 31.] 187–200.

KUTATÁSI TERÜLET

18–20. századi magyar társadalomtörténet, mentalitások változása, mikrotörténelem, társadalmi traumák tapasztalattörténete

TANÍTÁS

Károli Gáspár Református Egyetem – óraadó tanár (2019 –)

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail