Tringli István, a HUN-REN BTK Történettudományi Intézet tudományos tanácsadója az idén két előadást tartott a kora újkori természetjog egy sajátos tématípusáról, a biblikus természetjogról.

Még 2022-ben a Debreceni Akadémiai Bizottságban, 2023-ban az Erdélyi Múzeum Egyesületben beszélt erről és az 1610-ben Debrecenben megjelent Lex politica Dei című műről, valamint annak francia, német és svéd kapcsolatairól.

tringli istvan iti

Idén, 2024. február 27-én a HUN-REN BTK Irodalomtudományi Intézetében a Reneszánsz osztály vitaülésén, március 13-án pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, a Politikai- és Államelméleti Kutatóintézet szemináriumán tartott nagy érdeklődéssel fogadott előadást e témáról. Az irodalomtudományi intézeti előadásról készült felvétel elérhető a HUN-REN BTK Videotóriumának oldalán.