2024. május 14-én került sor intézetünkben a Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport munkatársai, Skorka Renáta és Weisz Boglárka A város irányítói és alkalmazottai című előadására.


A Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport a Gazdasági erőforrások kiaknázása: utak és csomópontok a középkor Magyar Királyság történetében című TKP-program keretében a tárnokszéki városok, azaz a „nyolc szabad város” városi archontológiáját készíti. Ehhez kapcsolódóan a kutatócsoport vezetője, intézetünk tudományos főmunkatársa, osztályvezetője, Weisz Boglárka Pest város archontológiájához kapcsolódóan a „nyolc szabad város” fogalmáról, egy 1504. évi, a tárnokszék működéséről hozott határozatról, Pest város II. Ulászlótól kapott szabad várossá nyilvánító okleveléről, a város tanácsának teljessé válásáról (a bíró mellett a 6 helyett 12 esküdt megjelenéséről), a budai tanács és pesti tanács közötti összefüggésekről beszélt. 

varosiranyitoi 2Weisz Boglárka előadása

Skorka Renáta, a kutatócsoport tagja, intézetünk tudományos főmunkatársa a Sopron város archontológiája kapcsán felbukkanó „kismestereket” és azok soproni tanácshoz fűződő kapcsolatát mutatta be, külön tárgyalva azokat a tisztségeket, amelyeket csak tanácstagok tölthettek be (városi kamarás, hegymester, fertálymester, építménygondnok); amelyeket gyakran, de nem kizárólagosan tanácstagok viseltek (ispotálymester, templomgondnok); végül azokat, amelyek szaktudást igényeltek, és nem tanácstagok viseltek (városgondnok, konyhamester, pattantyús mester stb.).  

varosiranyitoi tti v2Skorka Renáta előadása