+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Skorka Renáta

Skorka Renáta

Skorka, Renáta
Skorka Renáta
Beosztás: tudományos főmunkatárs
Osztály: Középkori osztály
Telefon: 224-6700/634
E-mail:

Status: Associate Research Fellow

Research Team: Medieval History Research Team

Phone: +361 224-6700/4634

Email:

Degree: PhD

Research Field: Medieval urban history and publication of German sources

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1976. 10. 30.

VÉGZETTSÉG

Károli Gáspár Református Egyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, magyar–történelem szak (2001)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

MTA Történettudományi Intézete (2002–2011)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) tudományos munkatárs

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Akadémiai Ifjúsági Díj (2010)

PUBLIKÁCIÓS LISTA

2002

Schramm, G., Puttkammer, J., Arens, M.: Hogyan kerültek a románok többségbe jelenlegi államuk területén? Történelmi Szemle, 44. (2002) 3–4. 331–343. [Szakfordítás.]

2003

Buda város jogkönyve I–II. Századok, 137. (2003) 762–764.

2004

Pozsony gazdasági szerepe a 15. század első felében a zálogszerződések tükrében. Századok, 138. (2004) 2. 433–463.

2005

A céhrendszer kibontakozása. In: A magyar kézművesipar története. Szerk. Szulovszky János. Bp., 2005. 109–150.

2006

Zsigmond kalandos életű krónikása. História, 28. (2006) 2. 9–11.

A kortárs feljegyzései. Részletek Eberhard Windecke emlékiratából. Műértő, (2006) (különszám) 21–23.

Szende Katalin: Otthon a városban. Társadalom és anyagi kultúra a középkori Sopronban, Pozsonyban és Eperjesen. Századok, 140. (2006) 2. 510–512. [Recenzió.]

Bártfától Pozsonyig. Városok a 13–17. században. Századok, 140. (2006) 2. 519–522. [Recenzió.]

2007

Egy középkori emlékirat kutatási lehetőségei. In: Diszciplínák határain innen és túl. Szerk. Balogh Margit. Bp., 2007. 447–465. [Fiatal kutatók fóruma, 2.]

Kézművesek a középkori Magyarországon. História, 29. (2007) 7. 24–27.

Iparosok a középkori Magyarországon. História, 29. (2007) 4. 14–16.

Beszámoló a Nándorfehérvár-konferenciáról. Századok, 141. (2007) 2. 1047–1049.

A krónikás és a negyvenezer liliomos aranypénz. Történelmi Szemle, 49. (2007) 3. 443–450.

Két könyv a középkori Sopronról: Jenő Házi – János Németh: Gerichtsbuch/Bírósági könyv 1423–1531; Károly Mollay – Károly Goda: Gedenkbuch/Feljegyzési könyv, 1492–1543. Századok, 141. (2007) 4. 1047–1049. [Recenzió.]

Erich Meuthen: Das 15. Jahrhundert. Századok, 141. (2007) 2. 521–523. [Recenzió.]

2008

Eberhard Windecke emlékirata Zsigmond királyról és koráról. Bp., 2008. 444. [História könyvtár. Elbeszélő források 1.]

Szabács ostroma. In: Mátyás és a humanizmus. Szerk. Csukovits Enikő. Bp., 2008. 133. [Nemzet és emlékezet.]

A cseh urak felajánlják a koronát Mátyásnak. In: Mátyás és a humanizmus. Szerk. Csukovits Enikő. Bp., 2008. 73–77. [Nemzet és emlékezet.]

2009

Mátyás király és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei támogatói. Új eredmények a nyírbátori régészeti és műemléki kutatások alapján. Tudományos konferencia, Nyírbátor 2008. november 7–8. Századok, 143. (2009) 2. 506–514.

Egy budai céh forrásai. A budai mészárosok középkori céhkönyvei és kiváltságlevelei. Korall, 10. (2009) 38. 160–164.

Eberhard Windecke itineráriuma. Világtörténet, 31. (2009) 1–2. 34–51.

Johannes Fried: Bűntény, avagy mítosz. Konstantinápoly 1204-es elfoglalása Velence kulturális emlékezetében. Világtörténet, 31. (2009) 1–2. 3–34. [Szakfordítás.]

2010

Pozostalost Joriga Kuntzelmana – alebo náhodny subeh udalostí v Bratislave v 15. storocí. In: Stredoveke mesto ako miesto stretnutí a komunikacie. Szerk. Jan Lukacka, Martin Stefanik. Bratislava, 2010. 109–115.

Vorwort. In: C. Tóth Norbert: Politikatörténeti források Bátori István első helytartóságához (1522–1523). Bp., 2010. 10–14. [A Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok, 50.]

2011

Középkori pozsonyi polgárság a végrendeletek tükrében. Korall, (2011) 45. 207–214.

Frederik Federmayer Nováki Andreasich Mátyás. A győri egyházmegye jegyzőjének életútja. In: „In labore fructus": Jubileumi tanulmányok Győregyházmegye múltjából. Szerk. Nemes Gábor, Vajk Ádám. Győr, 2011. 119–127. [A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások, 13.] [Szakfordítás.]

2013

With a Little Help from the Cousins - Charles I and the Habsburg Dukes of Austria during the Interregnum. Hungarian Historical Review, 2. (2013) 243–261.

Az alapító , a copfos és a harmadik. (A Regesta Habsburgica újabb kötetének margójára). Századok, 147. (2013) 523–528.

A csökkentett vámtarifájú út kialakulása I. Károly uralkodása alatt. Történelmi Szemle, 55. (2013) 451–470.

2014

Rokonok és szövetségesek. I. Károly és a Habsburg hercegek együttműködése az interregnum éveiben. In: Arcana tabularii. Tanulmányok Solymosi László tiszteletére I–II. Szerk.: Bárány Attila–Dreska Gábor–Szovák Kornél. Bp.–Debrecen, 2014. II. 625–638.

A krakkói kereskedők esete az urburaispánnal. Kuny Domokos Múzeum Közleményei, 20. (2014) 177–183.

Dicsőséges századok 1301–1526. Bp., 2014.

2015

A Habsburgok és a magyar Anjouk kapcsolatainak kronológiája IV. (Luxemburgi) Károly uralkodása alatt. Világtörténet, 36. (2014) 631–661.

Fehérvár az interregnum időszakában In: In medio regni Hungariae – Régészeti, művészettörténeti és történeti kutatások „az ország közepén”. Szerk.: Benkő Elek, Orosz Krisztina. Bp., 2015. 361–375.

2016

A budai jogkönyv lerakatra vonatkozó artikulusainak keletkezési története. In: Pénz, posztó, piac: Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Szerk. Weisz Boglárka. Budapest, 2016. pp. 367–382.

Luxemburgtól Váradig: Beatrix magyar királyné története In: Nagyvárad és Bihar az Árpád-kor végén. Szerk. Zsoldos Attila. Nagyvárad, 2016. 175–195. [Tanulmányok Biharország történetéből, 3.]

Nagy Lajos első litván hadjárata In: Elfeledett háborúk. Középkori csaták és várostromok, 6–16. század. Szerk. Pósán László–Veszprémy László. Budapest, 2016. 247–263.

2017

Die Bürger von Preßburg vor dem Reichshofgericht. Ungarn Jahrbuch. Zeitschrift für Interdisziplinare Hungarologie, 32. (2017) 39–47.

Din Luxemburg la Oradea Povestea reginei Ungariei, Beatrice. In: Oradea şi Bihorul la sfârşitul epocii Arpadiene. Szerk. Zsoldos Attila. Oradea, 2017. 191–213. [Studii despre istoria Ţării Bihorului, 3.]

Ki dolgozzék más helyett? A budai jogkönyv 65. artikulusának tanulságai In: Hatalom, adó, jog. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Szerk. Kádas István–Weisz Boglárka. Budapest, 2017. 321–336.

A „mohó farkas” utóda. Egy Kőszegi Habsburg-szolgálatban. Világtörténet, 7.[39.] (2017) 1. 93–124.

Székesfehérvár története az Árpád-korban. Szerk. Zsoldos Attila–Thoroczkay Gábor–Kiss Gergely. Székesfehérvár, 2016. Hungarian Historical Review, 6. (2017) 2. 447–450. [recenzió]

Maradjon-e a suszter a kaptafánál? MTA BTK TTI honlapja.

De Luxembourg à Oradea. Histoire de la reine Béatrice de Hongrie. Melanges de l’ecole Francaise se Rome. Moyen Age, 129. (2017) 2. 259–268.

Úloha cechovv processe transferu vedomostía odbornej výučby v stredovekom Uhorsku In: Remeslá a Živnosti v dejinách miest. Red. Paluga, Lukas–Répásová, Katarína. Komárno, 2017. 20–35.

A porosz kapcsolat. Johann Falbrecht és David Rosenfeld a magyar pénzügyigazgatásban In: Hatalom, adó, jog. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Szerk. Kádas István–Weisz Boglárka. Budapest, 2017. 181–208.

2018

A váradi ferences rendi kolostorok topográfiája In: Nagyvárad és Bihar az Anjou-korban. Szerk. Zsoldos Attila. Nagyvárad, 2018. 159–182. [Tanulmányok Biharország történetéből, 5.]

Céhek a középkori Magyarországon a kézművesképzés szolgálatában. Élet és Tudomány, 73. (2018) 233–235.

KUTATÁSI TERÜLET

Középkori várostörténet és német nyelvű források kiadása, gondozása

TANÍTÁS

Károli Gáspár Református Egyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, Történeti Intézet (óraadó tanár: 2005)

 
MÉDIASZEREPLÉSEK

Fejér Megyei Hírlap, 2008. december 15.

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail