A Rejtélyes Történelem című beszélgetéssorozat 2023. január 19-i rendezvényén intézetünk tudományos főmunkatársát, Csaplár-Degovics Krisztiánt látta vendégül Katona Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának munkatársa.

rejtelyes tortenelem monarchia balkan kolonizacio avagy voltak e gyarmatai a monarchianak original 204036A Várkert Bazár

A Monarchia, Balkán, kolonizáció, avagy voltak-e gyarmatai a Monarchiának? című beszélgetés apropója Csaplár-Degovics Krisztián májusban megjelent könyve volt („Nekünk nincsenek gyarmataink és hódítási szándékaink.” Magyar részvétel a Monarchia gyarmatosítási törekvéseiben a Balkánon [1867–1914]). Budapest: BTK, 2022), és azt a kérdést járta körül, hogy Ausztria-Magyarország helye hol is van Európa gyarmatosítói múltjában.

A rendezvénynek a Várkert Bazár Testőrpalotája adott otthont.

nekunk nincsenek gyarmataink

„Nekünk nincsenek gyarmataink és hódítási szándékaink.” Magyar részvétel a Monarchia gyarmatosítási törekvéseiben a Balkánon (1867-1914) című kötetben a szerző publikálatlan levéltári forrásokra támaszodva és a publikált forrásokat újraolvasva mutatja be Bosznia-Hercegovina és Albánia példáin keresztül, hogy az osztrák–magyar külpolitika miért is tekinthető koloniálisnak. A magyar országgyűlés képviselőházának naplói alapján arra hívja fel a figyelmet, hogy a magyar politikai és gazdasági érdekcsoportok milyen aktívan bekapcsolódtak e politika alakításába.

A könyv a Magyar Királyság állampolgárain keresztül tárgyalja a Monarchia imperialista és koloniális politikáját. A bosznia-hercegovinai események elemzése során Kállay Béni közös pénzügyminiszter tevékenységét és annak hatásait állítja középpontba. Az Albániát érintő elképzeléseket és diplomáciai tevékenységet báró Nopcsa Ferenc személyén keresztül vizsgálja.

Vásárlási és rendelési információk