+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Csaplár-Degovics Krisztián

Csaplár-Degovics Krisztián

Csaplár-Degovics, Krisztián
Csaplár-Degovics Krisztián
Beosztás: tudományos főmunkatárs, osztály-vezető
Osztály: Délkelet-Európa története osztály
Telefon: 224–6700/4262
E-mail:

Status: Senior Research Fellow

Research Team: Modern History Research Team

Phone: 224–6700/319

E-mail:

Degree: PhD (2008)

Research field: The history of Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo and Serbia in the 19-20th centuries; National movements in the Balkans; The Balkan policy of the Austrian-Hungarian Monarchy

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Győr, 1976. 09. 11.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudomány Kar, történelem szak (2000)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudomány Kar, levéltár szak (2002)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudomány Kar, Történelemtudományok Doktori Iskola, 19–20. századi kelet-európai történelem program (2004)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD (2008)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudomány Kar, történelem szak, megbízott oktató (EC) (2001–2004)

Universität Wien, Institut für Geschichte Osteuropas, Albanien-Institut, szerződéses munkatárs (2005–2006)

Budapest Főváros Levéltára, levéltáros (2006)

ELTE BTK TI, Kelet-Európa Története Tanszék, egyetemi tanársegéd (2006–2010), egyetemi adjunktus (2010–2012)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, tudományos főmunkatárs (2012–)

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudomány Kar, Történelemtudományok Doktori Iskola titkára (2008–2009/2010)

A Robert Elsie által szerkesztett Nopcsa Ferenc életét és fotóit bemutató www.AlbanianPhotography.net honlap magyar nyelvű változatának elkészítése

Az Albanien-Institut tajga (2013–)

 

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Hanák Péter díj (2008)

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Az ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola kiadványának, a KÚT-nak a szerkesztője (2008–2009)

Az Edition Ungarische Geschichte című könyvsorozat (Berlin, OEZ Berlin – Verlag) szerkesztője (2011–)

PUBLIKÁCIÓS LISTA

1999

Az albán nemzetállam megteremtésének első kísérlete. Világtörténet, (1999) tavasz–nyár. 3–33.

2000

Az albán nemzetállam megteremtése. In: Első század. A tudományos ösztöndíj pályázat kiemelkedő dolgozatainak a szemléje (Történelem és Régészet szak). Szerk. Váradi Péter. 2000/II. Bp., 7–56.

2001

Nopcsa Ferenc báró és a Monarchia albániai politikája 1910–1911-ben. Fons, (2001) 3. 311–359.

2005

Pashko Vasa, a Rilindja első politikai teoretikusa. Limes, (2005) 4. 40–49.

Holland tisztek az albán zsandárság élén – az osztrák–magyar levéltári források tükrében. In: A Balkán és a keleti kérdés a nagyhatalmi politikában. Szerk. Árvay Viktor, Bodnár Erzsébet, Demeter Gábor. Bp., 2005. 163–178.

2006

Hasan Bej Prishtina. Az első koszovói albán politikus. In: Kelet-Európa: történelem és sorsközösség. Palotás Emil professzor 70. születésnapjára. Szerk. Krausz Tamás. Bp., 2006. 77–102.

2007

„Törzsek és nemzetségek a századfordulós Albániában”. „A magyar kelet-európai történeti kutatások új útjai”. KÚT, (2007) 1–2. 1–17.

Hungarikum Tiranában. In: A történetírás új tendenciái a rendszerváltás után Kelet-Európában. Szerk. Csaplár-Degovics Krisztián–Krausz Tamás. Bp., 2007. 253–266.

„A magyar kelet-európai történeti kutatások új útjai” – doktorandusz konferencia. Kút, (2007) 1–2. (VI.)

A történetírás új tendenciái a rendszerváltás után Kelet-Európában. Szerk. Csaplár-Degovics Krisztián–Krausz Tamás. Bp., 2007.

2008

„Az ifjútörök mozgalom és az albánok (1889–1908)”. Tradíció és modernítás a XVIII–XX. században. Szerk. Bodnár Erzsébet és Demeter Gábor. Bp., 2008. 272–279.

Der erste Balkankrieg und die Albaner. Ein Beitrag zur Geschichte der Unabhängigkeitsproklamation Albaniens (28. November 1912). In: Südost-Forschungen. Hrsg. Brunnbauer, Ulf–Clewing, Konrad. Band 67. Regensburg, 2008. 168–201.

2009

Albánok Macedóniában. Limes, (2009) 1. 183–200.

Serb-Albanian Conflict on the Territory of Present-day Kosovo. In: The European Union, the Balkan Region and Hungary (Volume 3.). Hrsg. Glatz, Ferenc. Begegnungen – Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest. Band 29. Bp., 2009. 121–140.

Lajos Thallóczy und die Historiographie Albaniens. In: Südost-Forschungen. Hrsg. Brunnbauer, Ulf–Clewing, Konrad. Band 68. Regensburg, 2009. 205–246.

Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK, Történelemtudományok Doktori Iskola. Szerk. Csaplár-Degovics Krisztián. Bp., 2009. 84.

Fejezetek a tegnap világából. Tanulmányok a 19–20. század történetéből. Szerk. Csaplár-Degovics Krisztián–Tornyai Anna. Bp., 2009.

2010

Thallóczy Lajos és az albanológia: vázlatok egy nemzetépítési kísérletről. In: Levéltári Közlemények. Főszerk. Reisz T. Csaba. Bp., 2010. 167–189.

Az albán nemzettéválás kezdetei (1878–1913) – a Rilindja és az államalapítás korszaka. Bp., 2010.

Ludwig von Thallóczy und die Albanologie. Skizzen eines Experiments zur Nationsbildung. In: Lajos Thallóczy der Historiker und Politiker. Die Entdeckung der Vergangenheit von Bosnien und Herzegowina und die moderne Geschichtswissenschaft. Eds. Gottsmann, Andreas–Južbašić, Dževad–Ress, Imre. Bp.–Sarajevo, 2010. 141–164.

After Twenty Years. Reasons and Consequences of the Transformation in Central and Eastern Europe. Ed. Krisztián Csaplár-Degovics/Miklós Mitrovits/Csaba Zahorán. Berlin, 2010.

Eötvös Loránd University, Faculty of Arts, Doctoral School of History. Bp., 2010. 80.

Doktorandenkolleg der Geschichtswissenschaften (TDI) an der Philosophischen Fakultät der Eötvös Loránd Universität. Bp., 2010. 96.

Faculté des Lettres de l’Université Eötvös Loránd, Ecole doctorale d’histoire (TDI). Bp., 2010. 86.

Будапештский университет им. Лоранда Этвёша, Факультет гуманитарных наук, докторантура PhD по историческим наукам (ДИН), Будапешт 2010. 90.

2011

Thallóczy Lajos és az albán nemzetépítés. In: Magyarország és a Balkán a XX. században. Szerk. Sajti Enikő. 2011, Szeged. 165–181.

Geteilt–Vereinigt: Beiträge zur Geschichte des Königreichs Ungarn in der Frühneuzeit (16–18. Jahrhundert). Hgg. Krisztián Csaplár-Degovics/István Fazekas.  Berlin, 2011 [Edition Ungarische Geschicte, 1.]

2012

Csaplár-Degovics Krisztián–Demeter Gábor: Társadalmi Konfliktusok a Skopjei szandzsák területén. Világtörténet, 34. (2012) 2012. 3–4. 205–242.

Az 1913-as shkodrai osztrák–magyar humanitárius akció. In: „Taníts minket úgy számlálni napjainkat...ˮ  Tanulmányok a 70 éves Kósa László tiszteletére. Szerk. Bertényi Iván–Richly Gábor–Géra Eleonóra. Bp., 2012. 99–112.

2013

Aksionet humanitarë të Austro-Hungarisë në vitin 2013. In: Poeta nascitur, historicus fit: Ad honorem Zef Mirdita. Ed. Albert Ramaj. St. Gallen/Zagreb: Albanisches Institut, 2013. 657–665.

Lufta e Parë Ballkanike dhe shqiptarët: Një kontribut për historinë e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë (28 nëntor 1912). In: Pëpjekja. Red.: Fatos Lubonja, (30–31) 2013. 54–84.

Austro-Hungaria dhe Shqipëria (1878–1914). In: Pëpjekja. Red.: Fatos Lubonja, (30–31) 2013(30–31) 2013. 41–53.

(Some) Social Conflicts in the Sanjak of Skopje 1900–1911 (Kosovo vilaet). In: Penka Peykovska–Gábor Demeter: Regions, Borders, Societies, Identities in Central and Southeast Europe, 17th – 21st Centuries. Sofia/Budapest, MTA BTK Történettudományi Intézete, 2013. 78–88. [Bulgarian-Hungarian Scholarly Forum, 3.]

Krisztián Csaplár-Degovics–Gábor Demeter: Albanian–Bulgarian Relations during the Balkan Wars and the Albanian–Macedonian Uprising (’Third Balkan War’, 1913). In: Penka Peykovska–Gábor Demeter: Bulgaria and Hungary at War (1912–1918). Budapest, MTA BTK Történettudományi Intézet, 2013. 83–96.

The Forgotten Third Balkan War: a Research Desideratum and Challenge for the Historian. In: The Balkans Yesterday, Today and Tomorrow: On behalf of the 100 Anniversary of the Balkan wars 1912–2012. Ed. Ylber Sela. Saarbrücken, Dictus Publishing,  2013. 59–77.

Österreichisch-ungarische Interessendurchsetzung im Kaza von Tirana. In: Konrad Clewing–Ulf Brunnbauer (hgg.): Südost-Forschungen Band, 71. (2012) 129–182. (2013)

2014

Humanitäre Aktionen Österreich–Ungarns im Jahr 1913. In: Festschrift für den ungarischen Archivdelegierten in Wien, István Fazekas. Ünnepi tanulmányok a bécsi magyar levéltári delegátus, Fazekas István tiszteletére. Szerk. Cziráki Zsuzsanna–Fundárková Anna–Manhercz Orsolya–Peres Zsuzsanna–Vajnági Márta. Wien, 2014. 383–391.

The Independence of Albania and the Albanian-Ottoman relations 1912–1913. In: The Centenary of the Balkan Wars (1912–1913): Contested Stances. Ed. Mustafa Türkeş. Ankara, 2014. 1007–1024.

Social Conflicts, Changing Identities and Everyday Strategies of Survival in Macedonia on the Eve of the Collapse of Ottoman Central Power (1903–1912). Hungarian Historical Review, (2014) 3. 609–650. [Társszerző: Demeter Gábor.]

The policy of the Qemali government between December 1912 and April 1913. In: ANNUARIO – Albanian Yearbook for historical and anthropological studies / Vjetari shqiptar për studimet historike dhe antropologjike. Tirana, 2014. 27.

Balogh, Margit: Kardinal József Mindszenty – Ein Leben zwischen kommunistischer Diktatur und Kaltem Krieg. Hrsg. Csaplár-Degovics, Krisztián. Berlin, 2014. [Edition Ungarische Geschichte- Monographien, 1.]
Identity, Loyalty, State: The Balcans in and after the Ottoman Empire. In: Hungarian Historical Review, 3. (2014)  3. Co-eds. Demeter, Gábor–Csaplár-Degovics. Krisztián.

2015

Az I. világháború kitörésének okai és a szerb historiográfia. Világtörténet, 37. (2015) 3. 349–390.

The Bulgarian Participation in the Third Balkan War According to Austro-Hungarian Sources. In: (Re)discovering the Sources of Bulgarian and Hungarian History. Eds. Penka Peykovska–Gábor Demeter. Sofia–Bp., 2015. 147–161.

Serbia and the „Albanian Question” in 1912–1913 – a Re-reading of Published Triple Entente Sources. In: (Re)discovering the Sources of Bulgarian and Hungarian History. Eds. Penka Peykovska–Gábor Demeter. Sofia–Bp., 2015. 162–217.

Social conflicts, changing identities and everyday strategies of survival in Macedonia on the eve of the collapse of Ottoman central power (1903–1912) Part 2. In: Bulgarian Historical Review, 3–4. (2013) [2015]. 60–90. [Társszerző: Demeter Gábor]

Ethnic Mapping on the Balkans (1840–1925): a Brief Comparative Summary of Concepts and Methods of Visualization. In: (Re)discovering the Sources of Bulgarian and Hungarian History. Eds. Penka Peykovska–Gábor Demeter. Sofia–Bp., 2015. 65–99. [Társzerző: Bottlik Zsolt–Demeter Gábor] 

Ethnic in the instruments of nation-building in the Balkans (1900–1914). The Austro–Hungarian experience. In: Balkanot: ljude, vojni i mir. Ured. Dragi Gorgiev–Biljana Ristovska-Josifovska–Lidija Gurkovska–Vera Goševa–Irena Stefoska. Skopje, 2015. 89–108. [Társzerző: Bottlik Zsolt–Demeter Gábor]

2016

Egy ismeretlen horvát kalandortiszt Albániában: Leopold Ghilardi élete. In: Kelet-európai sorsfordulók. Tanulmányok a 80 éves Palotás Emil tiszteletére. Szerk. Juhász József. Budapest, 2016. 215–223.

Die Internationale Kontrollkommission Albaniens und die albanischen Machtzentren (1913/1914). Beitrag zur Geschichte der Staatsbildung Albaniens. Südost-Forschungen, 73. (2014 [2016]) 231–267.

Kommandanti i Djelmënis shqiptare. In: Për Ardian Klosin gjermanin nga Shqipëria. Red: Schmitt, Oliver Jens. Tirana, 2016. 112–177.

2017

The Birth of the First Albanian-Hungarian Dictionary (1913). In: Relations between Albanians and Austro-Hungary (Austria) by mid XIX century to our days: Marrëdhëniet e popullit shqiptar me Austro-Hungarinë (Austrinë) nga mesi i shek. XIX deri në ditët tona. Eds. Ramadani, Fehari–Kosumi, Bajram–Sela, Ylber Skopje, 2016. 87–102. [társszerző: Jusufi, Lumnije]

La rivalita fra l'Italia e l'Impero austro–ungarico concernente l'Albania (1878–1912). In: All'ombra della Grande Guerra. Incroci fra Italia e Ungheria: storia, letteratura, cultura. Eds. Turgonyi, Zoltán–Ruspanti, Roberto. Budapest, 2017. 221–248.

Az első magyar–albán szótár születése. Világtörténet, 39. (2017) 3. 467–480.

2018

Az albán ifjúság parancsnoka. Századok, 152. (2018) 2. 351–376.

A Study in the Theory and Practice of Destabilization. Violence and Strategies of Survial in Ottoman Macedonia (1903–1913). Istanbul, The ISIS, 2018. [társszerző: Demeter Gábor]

Nepoznati hrvatski casnik-pustolov u Albaniji: zivot Leopolda Ghilardija. In: 1914. – prva godina rata u Trojednoj Kraljevini i Austro–Ugarskoj Monarhiji. Ed. Herman Kauric, Vijoleta. Zagreb, Matica hrvatska, 2017.

„Europa ist zu eng geworden”. Kolonialpropaganda in Österreich–Ungarn 1885 bis 1918. By Loidl, Simon. Vienna, Promedia, 2017. 232. Hungarian Historical Review, 7, (2018) 3. 657–659. [recenzió]

A műfaj, amelyben a magyar történetírás már felzárkózott a nemzetközi elvárásokhoz. Múltunk, 63. (2018) 2. 259–271.

2019

Az MTA BTK Történettudományi Intézetének Délkelet-Európa Története Témacsoportja, 2015–2018. Szerk.: Csaplár-Degovics Krisztián–Bíró László. Budapest, 2019.

Gedanken zur Entstehungsgeschichte der albanischen Wörterbücher (Mendime për historinë e lindjes së fjalorëve të shqipës). In: Albanistische Forschungen in den deutschsprachigen Ländern. Hrsg. Ismajli, Rexhep. Prishtinë, 2018. 609–623.

„These were hard times for Skanderbeg, but he had an ally, the Hungarian Hunyadi”: Episodes in Albanian–Hungarian Historical Contacts. Ed. Csaplár-Degovics, Krisztián. Budapest, 2019 [Acta Balcano–Hungarica, 1.]

Lajos Thallóczy and Albanian Historiography. In: „These were hard times for Skanderbeg, but he had an ally, the Hungarian Hunyadi”: Episodes in Albanian–Hungarian Historical Contacts. Ed. Csaplár-Degovics, Krisztián. Budapest, 2019 [Acta Balcano–Hungarica, 1.] 107–145.

The 25th Anniversary of Albanian Independence and the Hungarians (1937). In: „These were hard times for Skanderbeg, but he had an ally, the Hungarian Hunyadi”: Episodes in Albanian–Hungarian Historical Contacts. Ed. Csaplár-Degovics, Krisztián. Budapest, 2019 [Acta Balcano–Hungarica, 1.] 187–201.

The Birth of the First Hungarian-Albanian Dictionary (1913). In: „These were hard times for Skanderbeg, but he had an ally, the Hungarian Hunyadi”: Episodes in Albanian–Hungarian Historical Contacts. Ed. Csaplár-Degovics, Krisztián. Budapest, 2019 [Acta Balcano–Hungarica, 1.] 257–274. [társszerző: Jusufi, Lumnije]

2020

Das ungarisch–albanische Wörterbuch von Zoltán László (1913). Imperialismus und Sprachwissenschaft. Wien, 2020 [társszerző: Jusufi, Lumnije]

Die ehemaligen Muslime der Donaumonarchie und der Kampf um das Burgenland (1921). In: 100 Jahre Staatsvertrag von St. Germain. Hrsg. Reffeiner, Andreas. Wien, 2020. 59–73.

A századfordulós Közép- és Délkelet-Európa értelmezési lehetőségei globális perspektívából. A new imperial history és a birodalmi életrajz. Aetas, 35.(2020). 4. 144–159.

A dalmáciai Borgo Erizzo és az albán nemzetépítés: Az Osztrák–Magyar Monarchia új Albánia-politikája, 1896. Világtörténet, 10 (42). (2020). 2. 205–222.

The Causes of the Outbreak of World War I and their Representation in Serbian Historiography. In: Bulgaria and Hungary in the First World War. A View from the 21st Century. Eds. Demeter, Gábor–Katona, Csaba–Peykovska, Penka. Budapest–Sofia, 2020. 25–86.

Die österreichisch–ungarisch–albanischen Beziehungen von der Monarchie bis in die Zwischenkriegszeit. In: From the Highlands to Hollywood. Multidisciplinary Perspectives on Southeastern Europe. Hrsg. Gruber, Siegfried. Zürich, 2020. 381–398. [társszerző: Gostentschnigg, Kurt]

KUTATÁSI TERÜLET

Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Macedónia és Szerbia története a 19–20. században

Nemzeti mozgalmak a Balkán-félszigeten

Ausztria-Magyarország Balkán-politikája

PROJEKTEK

Südost-Institut München, „Ethnodoc”, külső munkatárs (2003–2004)

Visegrad Fund, No. 20910364/9 – 2010, „1989: Revolution, Transition and Political Change. The Post-Communist Transformation in Eastern Europe”, munkatárs (2009–2010)

FWF-Projekt Nr. P 21477-G18, „Politics and Society in Late Ottoman Kosovo (1870–1913)”, Bécs, projektvezető (project leader): Univ. Prof. Dr. Oliver Jens Schmitt; tudományos főmunkatárs / a kutatás vezetője (main researcher): Eva Anne Frantz; részmunkaidős munkatárs (part-time co-worker) 2010-ben és 2011-ben (1-1 hónap): Csaplár-Degovics Krisztián; részmunkaidős munkatárs 2013-ban: Daniela Javorics. 

MÉDIASZEREPLÉSEK

A szerbek Koszovóban veszítették el birodalmukat. (2008. február 25.)

Most akkor jön Nagy-Albánia? Interjú, készítette: Tóth-Szenesi Attila. (2008. február 29.)

A koszovói konfliktus kezdete. In: ÉS, LII. (2008) 12. március 21.

Interjú, készítette: Egeressy Zoltán. http://katpol.blog.hu/2009/03/16/interju_koszovo (2009. március 16.)

Politikai hisztéria mérgezi a szerb–albán közös történelmet. (2009. július 9.)

Nopcsa Ferenc élete, Múlt-Kor (tv műsor). (2011. március 2.)

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail