A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének Magyar Történelmi Emlékek – Értekezések – A vidék vonzásában című sorozatának harmadik kötete látott napvilágot Ismeretlen Alföld – A táj területi egyenlőtlenségei a 20. század elején címmel. A szerző, Szilágyi Zsolt, a Debreceni Egyetem Történettudományi Intézetének adjunktusa, az MTA BTK Lendület Tíz Generáció Kutatócsoport tagja. Monográfiájának gerince az immár megrekedt 20. századi alföldi struktúrának a történetét beszéli el imponáló kvantitatív bizonyítóanyag és térképek segítségével. Fő témája az alföldi urbanizáció jellege és jelentősége, valamint a tanyarendszer gazdasági-társadalmi értékelése. A kötet címnegyede és tartalomjegyzéke itt tekinthető meg. A szerző Előszava itt olvasható. A kötet ára 3900 Ft, vásárlással, rendeléssel kapcsolatos információk itt találhatók.