Skorka logoA Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont „Lendület” Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport Havi Színes címmel indított rovatának áprilisi számában a kutatócsoport tagja, Benda Judit London hídja leszakadt? című írását közöljük.

 London hídja leszakadt?

A jól ismert angol gyermekdal első feljegyzése a 17. századból származik, de a szövege bizonyosan korábban született. Egyes feltételezések szerint német, francia vagy olasz hidakról szóló népdalocskák mintájára született még a középkorban. Más kutatók viking támadáshoz kötik létrejöttét, ami azt jelenti, hogy a dalszöveg idősebb még a kőhídnál is. A fogalommá vált London-híd időnként valóban leomlott, leégett, vagy lebontották, de – amint a nóta mondja – újra fel kellett építeni. Nagyobb történeti hitelességet nem kell tulajdonítanunk sem a leszakadásoknak, sem a Lady személyének, viszont a híd története, építészeti jellegzetességei és kereskedelmi hasznossága mindenképpen megérdemli, hogy megemlékezzünk róla.

Benda 0

Az első híd
A római-korban és az angolszász időkben fahidak (at Lundene brigce) álltak az ősi észak-déli útvonalon, amely a Temzén keresztül vezetett. A gereBenda 1ndákból készült hidak azonban elkorhadtak, leégtek, szélvihar, árvíz rongálta meg, vagy az ellenség rombolta le, így 11. század végére nagy elhatározásra szánta el magát az uralkodó.
Az első kőhidat a Temzén II. Henrik király rendelete nyomán 1176-ban Peter de Colechurch, a Szűz Mária-egyház papjának irányításával kezdték el építeni. Korabeli modern technológiával épült sűrű pillérsora, amelyet cölöpszerkezettel mélyítettek a folyó medrébe. Az építést valószínűleg a déli partról kezdték és fokozatosan haladtak az északi felé, legalábbis ezt lehet feltételezni a pillérek változó méreteiből. Végül 33 évvel később — három király uralkodása alatt (II. Henrik, Oroszlánszívű Richárd, I. János) különféle adományok segítségével —, 1209-re készült el a robosztus alkotmány. A híd építésének szervezőjét (és talán építészét) Peter de Colechurch-öt 1205-ben, a hídon már álló kápolna kriptájába temették. II. Henrik király gyapjúadó hozzárendelésével segítetBenda 3te az anyagi háttér megteremtését, emiatt járta az a mondás, hogy a híd valójában gyapjúból épült.

Még épült a híd, mikor 1201-ben Földnélküli János király elrendelte, hogy házakat, illetve boltokat építsenek rá és ezeknek adóját, valamint a hídon való átkelésért fizetendő díjat a híd befejezésére és fenntartására fordítsák. Ezt az egyedülálló ötletet, hogy hídon üzletek működjenek, később más városok is átvették (Párizs, Erfurt, Velence, Firenze). János király azt is engedélyezte, hogy a hídon áthajtott birkanyájak után nem kell hídvámot fizetni. A 13. század folyamán tehát a pillérek miatt kiszélesedő hídtestre és a pillérek tetejére apró boltok épültek. A legkorábbi üzletbérlési adat 1222-ből maradt fent, de feltételezik, hogy már a hídépítés befejezte előtt működtek rajta boltok. 1358-ból fennmaradt egy bérleti lista, ahol részletesen leírták a boltsorokat. Ekkor az egyik a híd nyugati oldalán 69, a keletin 62, összesen tehát 131 épület állt, földszintjükön üzlethelyiségekkel. 1460-ban kicsit kevesebb, 65 és 64 épületet számoltak meg az egyes oldalakon, ami a házak átépítéséből adódhatott. A Londonban járó Szepsi Csombor Márton így ír élményeiről 1620-ban: „Hídja az Thamesis folyóvízen által nagy, harmadik csudája Anglia országnak, tizennyolc Benda 19fonixszal, ki csak ő maga is egy egész várost tenne, rajta egy templom, és az kalmároknak számtalan árus háza.” Az íves hídpillérek tehát főnix madárra emlékeztették a magyar világjárót.
A hídépítményt a hídBenda 2on álló boltokért járó bérleti díjakból, a hídpénzből és a halászati jogból befolyó jövedelmekből tartották fenn. A hídon zajló tevékenységeket (építkezések, kereskedelem, rend) a hídmester felügyelte. Saját céhe, vagyis társasága is alakult a hídnak, amelybe egyháziakat és gazdagabb kereskedőket (volt városi tanácsurakat) vettek fel tagnak. Ez volt a Brethren of London Bridge, vagyis a London-Híd Testvérisége. Tisztviselői az elöljárók, a gondnokok és az őrök voltak, ezen kívül saját pénztárosa is volt a céhnek. A szükséges építések és javítások kő- és faanyagainak tárolására egy telket kaptak a Barms Streeten, amelyen felépült a Bridge House, ami részben raktár volt, részben a testvériség székhelyévé is vált, valamint itt lakott a Szent Tamás-egyház papsága is. A hídon álló kápolnában őrizték Beckett Szent Tamás egyes ereklyéit, így a híd kápolnája a sírjához, Canterburybe induló zarándoklatok állomásává vált. A kápolnát egyébként 1536 után (a katolikus vallás betiltása miatt) lakásnak és üzleti raktárnak (warehouse) alakították át, az alsó kápolnát vagy kriptát pedig lezárták.
Benda 4A hBenda 5íd Benda 6két végét kaputorony zárta le, a délire elrettentésül tűzték ki a lenyakazásra ítélt bűnösök és hazaárulók fejét (Traitor’s Gate), középtájon pedig Beckett Szent Tamás tiszteletére szentelt kápolna magasodott. 1497-ben a folyóból friss vizet pumpáló szivattyút állítottak fel rajta, két szélső íve alatt gabonaőrlő vízimalmok kerekei forogtak, egy része pedig felvonóhíddal felnyitható volt. A hajózást három szélesebb pillérköz segítette: a Rock Lock, a Draw Bridge Lock és a Saint Mary’s Lock. 1579-ben egy eredetileg Hollandiában épült, darabjaira szedett és itt összeállított, kizárólag fából készült, díszesen faragott falú, aranyozott hagymakupolás épületet a Nonsuch House-t (Párjanincs házat) emelték egyik pillérére — látványosságként. 1722-ben, a torlódások elkerülésére a Lord Mayor előírta a hídon — az országban elsőként — a kötelező bal oldali haladás szabályát.

Benda 7Benda 9Benda 10A hidat az évszázadok során több elemi csapás érte, 1212-ben egy tűzvész miatt állítólag háromezer ember halt meg rajta. 1281-ben a kemény fagyokban feltorlódó jég miatt öt íve beomlott, majd 1426-ban újabb két ív omlott össze. 1450-ben Jack Cade lázadását a hídon történt csatában verték le. 1633-ban és 1666-ban újra tűzvész söpört végig rajta. Folyamatosan javítgatták, átépítették magát a hídszerkezetet is, de a rajta álló épületeket is. A kis boltokra újabb szintek kerültek, majd a faházakat lebontották és nagyobb, korszerűbb kő- és téglafalú épületeket emeltek. A házak a Benda 11konzolokon kiugró emeleteik miatt középen lassan összeértek alagútszerűvé téve a középső utat. Az üzletek színvonala és a közbiztonság folyamatosan romlott, ezért 1762-ben elhatározták, hogy megtisztítják és újjáépítik a hidat. A barokk stílusúvá varázsolt híd 1831-ig szolgálta London lakosságát, ekkor határozott úgy a városvezetőség, hogy végleg lebontatja. Erre azért volt szükség, mert olyan sűrűn álltak a pillérek egymás mellett, hogy a nagyobb hajók egyszerűen nem tudtak tovább haladni, mert nem fértek el közöttük. A középkori híd bontásáról a korabeli újságok tudósítottak és szépen kidolgozott rézmetszetekkel illusztrálták a gótikus épületrészletek szétrombolását. A munkálatok közben megtalálták a kriptában Peter de Colechurch csontjait, de újratemetés helyett azokat a folyóba dobták.

 

Kitekintés

 

A második híd
Benda 13 Benda 12b1832-ben egyidejűleg bontották le a régi hidat és közvetlenül mellette építették fel a klasszicista stílusú újat.
Több mint száz évvel később, a hidat árverésre bocsátották, és 1968-ban az amerikai Robert P. McCulloch láncfűrész-gyáros és olajmilliomos vásárolta meg, hogy az újonnan épült arizonai településen, Lake Havasu Cityben felállíttathassa. A tíz évvel korábban alapított városka, amely aBenda 16 milliomos által vásárolt földterületen épült fel, nem volt elég vonzó a turistáknak. Alapítója ezért egy olyan attrakciót akart a városba létrehozni, mely a látogatók ezreit csábítja a Las Vegastól 200 kilométernyire, a sivatagban álló településre.

A harmadik híd
Benda 18Az a bizonyos aranyhíd, ami a gyermekdalban is felbukkan, végül 1973-ra épült fel a második híd helyén. A szürke, lapos, kétpilléres betonhidat este különböző színű fényekkel, köztük aranysárgával is kivilágítják, ami egy kis hangulatot kölcsönöz az egyébként jellegtelen szerkezetnek.
Az első híd felépültének 800 éves évfordulóját megünnepelve 2009-ben egy birkanyájat hajtottak rajta keresztül. Ezt a szórakoztató látványosságot azóta minden szeptemberben hagyományos ruhákba öltözve megismétlik.

 

Benda Judit

Javasolt hivatkozási forma: URL: https://tti.btk.mta.hu/9-egyeb-hirek/2695-london-hidja-leszakadt.html (Utolsó letöltés időpontja: év, hónap, nap)

Ajánlott irodalom

Szepsi Csombor Márton: Europica varietas. Kassa 1620.
John Clark: London Bridge and the archeology of a nursery rhyme. London Archaeologist 9. (2002:12) 338–340.
Tony Sharp: The Origin of the Bridge House – Yard and Bridge House Estates. London 2009.
Richard Tames: Shakespeare Londonja napi öt garasból. Budapest 2010.