Ferenc pápa a Történettudományok Pápai Bizottságának (Pontificio Comitato di Scienze Storiche) tagjává nevezte ki Molnár Antalt, intézetünk igazgatóját, tudományos tanácsadóját. A rangos vatikáni testületnek 67 éves fennállása óta ő az első magyar tagja. Molnár Antal negyedszázada foglalkozik a katolikus egyháztörténelem kutatásával, 18 könyve és több, mint 200 tanulmánya látott napvilágot itthon és külföldön egyaránt. 2011 és 2016 között a Római Magyar Akadémia igazgatójaként számos nemzetközi tudományos rendezvényt szervezett, többek között a Vatikánnal együttműködésben.

 

Molnar AntalMolnár Antal (Fotó: Jaksity Iván)

A  Történettudományok Pápai  Bizottságát XII. Pius pápa alapította 1954-ben a Történettudományok Nemzetközi Bizottságának (Comité International des Sciences Historiques) vatikáni "nemzeti" bizottságaként. Elődje egy bíborosi testület volt, amelyet XIII. Leó pápa állított fel 1883-ban, a Vatikáni Levéltár megnyitását követően, a történeti kutatások előmozdítása érdekében.

XII. Pius döntése világosan jelezte a katolikus történetírás radikális megújulását és az intenzív párbeszéd kezdetét az egyetemes történettudománnyal. A bizottság a történettudománnyal foglalkozó legfontosabb intézmény a Vatikánban, feladata a nemzetközi egyháztörténeti kutatások előmozdítása és koordinálása.

Molnar Antal cimlapA Történettudományok Pápai Bizottsága és a Római Magyar Akadémia közös konferenciája, 2014. Középen Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár, tőle balra Bernard Ardura OPraem, a Bizottság elnöke, jobbra Molnár Antal, a Római Magyar Akadémia igazgatója

A testület összesen 32 egyházi és világi tagot számlál, akik elismert tudósok a világ minden tájáról. A bizottságnak eddig Közép- és Kelet-Európából mindössze két (egy lengyel és egy szlovák) tagja volt. Ferenc pápa döntése nemcsak Molnár Antal történészi és tudományszervező tevékenységének elismerése, hanem fontos gesztus az 1990 után megújult magyarországi egyháztörténeti kutatások számára, továbbá komoly lehetőség a vatikáni magyar jelenlét erősítésére is.