Megjelent intézetünk tudományos segédmunkatársa, Czeferner Dóra Kultúrmisszió vagy propaganda? Feminista lapok és olvasóik Bécsben és Budapesten című könyve intézetünk kiadásában. A hiánypótló kötet az Osztrák–Magyar Monarchia három legmeghatározóbb polgári-liberális, feminista szervezetének (Allgemeiner Österreichischer Frauenverein, Nőtisztviselők Országos Egyesülete, Feministák Egyesülete) sajtótevékenységét mutatja be 1907 és 1918 között, összehasonlító kontextusban. A lapok (Neues Frauenleben, A Nő és a Társadalom, A Nő. Feminista Folyóirat) alapításának, fejlődésének, struktúrájának, szerkesztőinek, szerzőinek és olvasótáboruk ismertetése mellett a szerző a sajtótermékek különböző szempontok szerinti tartalomelemzésére vállalkozott. A könyv borítója itt látható.

A budapesti, bécsi és New York-i levéltári források (egyesületi iratok, személyi hagyatékok) lehető legteljesebb körű feldolgozásával pedig az egyesületek azon évtizedes erőfeszítéseiről is áttekintést ad, amelyeket az általuk publikált periodikák folyamatos „életben tartása” érdekében tettek. A munka a bécsi és budapesti egyesületek, valamint a nemzetközi ernyőszervezetek közt formálódó közvetlen és közvetett kapcsolatrendszerekbe is bepillantást enged. E mellett rámutat arra, hogy bár a századforduló szellemi pezsgésében életre hívott osztrák szervezet progresszívebb légkörben kezdhette meg munkáját, a magyarországi feminista mozgalom az első világháború előestéjére sok tekintetben eredményesen zárkózott fel a hasonló nyugat-európai női szervezetek mellé.

A kötet megvásárolható, illetve megrendelhető a Történettudományi Intézetben (Humán Tudományok Kutatóháza, Bp. 1097 Tóth Kálmán u. 4., tel.: 06 1 224 67 00/4624, 4626-os mellékek, e-mail: ; ), valamint a Penna Bölcsész Könyvesboltban hétköznaponként 13:00 és 17:00 óra között (Bp.1 053 Magyar u. 40. tel.: 06 30 203 1769, e-mail: ), továbbá a nagyobb könyvterjesztőknél.