Gr. Mikó Imre-emléklapot adományozott az Erdélyi Múzeum-Egyesület Zsoldos Attila, intézetünk kutatóprofesszora részére jelentős kutatói tevékenysége, valamint az EME keretében folyó forrásfeltáró munka támogatásának elismeréséül.


2022 11 18 miko plakett zsoldosBitay Enikő, Zsoldos Attila és Bogdándi Zsolt. Fotó: Pakó László

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöksége 2005-ben, az Egyesület alapítója, gr. Mikó Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Emléklapot alapított az Egyesület újjászervezésében és folyamatos működtetésében kiemelkedő munkát végzett tagjai és pártolói számára.

A díjat 2022. november 18-án nyújtotta át Bitay Enikő, az EME elnöke és Bogdándi Zsolt, az EME főtitkára A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 21. fórumának megnyitóján.

Zsoldos Attila egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem levéltár–történelem szakán végezte. Ezt követően az ELTE Történelem Segédtudományai Tanszékén dolgozott, majd 1994-től a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének munkatársa lett, ahol az intézet Középkori Osztályát is vezette. Ma is az intézetben (amely már Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet néven működik) dolgozik mint kutatóprofesszor. 2010-ben az MTA előbb levelező, majd 2016-ban rendes tagjává választotta, 2017-től pedig a Filozófiai és Történettudományi Osztály elnöki tisztét tölti be. Az Árpád- és az Anjou-kor történetével, középkori forrásainak feltárásával és kritikájával kapcsolatos eredményei meghatározóak a magyar történetkutatásban, és nemzetközi szinten is elismertek. Emberi és tudósi magatartásával jelentős mértékben hozzájárult egy új, a középkorkutatást magas szinten művelő kutatónemzedék kineveléséhez és fenntartásához.

Az átadásról megjelent cikk az Erdélyi Múzeum-Egyesület honlapján itt olvasható.