+36 1 224 6755   

BTK Történettudományi Intézet

Zsoldos Attila

Zsoldos Attila

Zsoldos, Attila
Zsoldos Attila
Beosztás: kutatóprofesszor
Osztály: Középkori osztály
Telefon: 224-6700/4640
E-mail:

Position: Research Professor

Department: Medieval History

 

Address: 1097 Budapest, 4 Tóth Kálmán Street

Room: B.4.38.

Phone: +36 1 224-6700/4640

Email: 

QUALIFICATIONS

Full member of the Hungarian Academy of Sciences, 2016

Corresponding member of the Hungarian Academy of Sciences, 2010

DSc in History, Hungarian Academy of Sciences, 2004

CSc in History, Hungarian Academy of Sciences, 1993

M.A. in Archival Science, Eötvös Loránd University (Budapest), Faculty of Humanities, 1986

 

RESEARCH EXPERTISE

medieval history of Hungary, 11–14th centuries

 

PUBLICATIONS

A complete list of publications: mtmt.hu

 

List of selected publications:

 • Magyarország világi archontológiája 1000–1301. [The secular archontology of the Kingdom of Hungary, 1000–1301] (História könyvtár – kronológiák, adattárak 11.) História – MTA Történettudományi Intézete, Budapest 2011.
 • Az Árpád-házi hercegek, hercegnők és a királynék okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta ducum, ducissarum stirpis Arpadianae necon reginarum Hungariae critico-diplomatica. Szentpétery Imre kéziratának felhasználásával szerk. ~. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok 45.) Magyar Országos Levéltár – MTA Történettudományi Intézete, Budapest 2008.
 • A szent király szabadjai. Fejezetek a várjobbágyság történetéből. [The freemen of the holy king: A history of the várjobbágys] (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 26.) MTA Történettudományi Intézete, Budapest 1999.
 • A Druget-tartomány története 1315–1342. [The history of the Druget province, 1315–1342] (Magyar Történelmi Emlékek – Értekezések) MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest 2017.
 • The Árpáds and Their Wives. Queenship in Early Medieval Hungary 1000–1301. (Viella Historical Research 12) Viella, Roma 2019.
 • Az Aranybulla királya. [The king of the Golden Bull] Városi Levéltár és Kutatóintézet, Székesfehérvár 2022.
 • The Árpáds and Their People. An Introduction to the History of Hungary from cca. 900 to 1301. (Arpadiana IV.) Research Centre for the Humanities, Budapest 2020.
 • The Golden Bull of Hungary. (Arpadiana X.) Research Centre for the Humanities, Budapest 2022.
 • Kings and Oligarchs in Hungary at the Turn of the Thirteenth and Fourteenth Centuries. The Hungarian Historical Review 2. (2013: 2.) 211–242.

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1962. 06. 23.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, levéltár–történelem (speciális középkori tanulmányok) szak (1986)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT 

Kandidátus (1993)

MTA doktora (2004)

MTA levelező tagja (2010)

MTA rendes tagja (2016)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, Történelem Segédtudományai Tanszék (1986–1987) tudományos segédmunkatárs

MTA Tudományos Minősítő Bizottság (1987–1990) tudományos továbbképzési ösztöndíjas

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, Történelem Segédtudományai Tanszék (1990–1994) egyetemi tanársegéd

MTA Történettudományi Intézete (1994–2011) tudományos munkatárs (1994–1999), tudományos főmunkatárs (1999–2005), tudományos tanácsadó (2005–2011), osztályvezető (2001–2011)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) kutató professzor, témacsoport-vezető (2012–)

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj II. sz. szakértői kollégium (tag: 1998–2006)

Magyar Történelmi Társulat (igazgatóválasztmány tagja: 1999–2007; alelnök: 2007–2011)

Magyar Hadtörténészek Nemzeti Bizottsága (elnökségi tag: 2000–)

OTKA Történettudományi, Tudomány- és Technikatörténeti zsüri (elnök: 2005–2008)

OTKA Társadalomtudományi Kollégium (tag: 2009–2011)

MTA nem akadémikus közgyűlési képviselő (2007–2010)

 

MTA Közoktatási Elnöki Bizottság (tag: 2011–2014)

 

MTA Doktori Tanács (tag: 2011–2017)

MTA Publikációs Elnöki Bizottság (tag: 2011–2017)

 

 

MTA II. Osztály (osztályelnök-helyettes: 2011–2017, osztályelnök: 2017–)

 

MTMT Tudományos Tanács (tag: 2017–)

 

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Szűcs Jenő-díj (1998)

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Történelmi Szemle (rovatvezető: 1999–2017)

História (a szerkesztőség tagja: 2001–)

Mediaevalia Transilvanica  (a szerkesztőség tagja: 2002–)

Századok (a szerkesztőbizottság  tagja: 2003–2007, 2016–; szerkesztő: 2004–2011; a szerkesztőbizottság elnöke: 2011–2016)

Turul (a szerkesztőbizottság  tagja: 2010–2011)

 

The Hungarian Historical Review (a szerkesztőbizottság tagja: 2012–)

 

KUTATÁSI TERÜLET

Az Árpád- és az Anjou-kor története (11–14. század)

PROJEKTEK

Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza VIII. kötet (OTKA 1997–2001)

Az Árpád-házi hercegek és a királynék okleveleinek kritikai jegyzéke (OTKA 1999–2000)

A középkori Magyarország világi archontológiája I. és III. kötet (OTKA 2006–2010)

 • Zsoldos, Attila
  The Golden Bull of Hungary
  Budapest, Magyarország : Research Center for Humanities (2022) , 259 p.
  ISBN: 9789634163053 OSZK
  Közlemény:32727950 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyv (Monográfia ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 7 | Független: 7 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
  Nyilvános idéző+említés összesen: 24 | Független: 24 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Zsoldos, Attila
  Az Aranybulla királya
  Székesfehérvár, Magyarország : Városi Levéltár és Kutatóintézet (2022) , 534 p.
  ISBN: 9789638406262
  Közlemény:32791458 Nyilvános Forrás Idéző Könyv (Monográfia ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 22 | Független: 22 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
  Nyilvános idéző+említés összesen: 92 | Független: 92 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Zsoldos, Attila
  Győr az Árpádok királyságában
  In: Horváth, Richárd (szerk.) Győr története I. : A kezdetektől 1447-ig
  Győr, Magyarország : Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér (2021) 340 p. pp. 47-84. , 38 p.
  Közlemény:32506291 Nyilvános Forrás Idéző Duplum Könyvrészlet (Könyvfejezet ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 9 | Független: 9 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | Scopus jelölt: 1 | WoS/Scopus jelölt: 1 | DOI jelölt: 1
  Nyilvános idéző+említés összesen: 19 | Független: 19 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Zsoldos, Attila ; Pálosfavi, Tamás (Fordító)
  The Árpáds and Their Wives. Queenship in Early Medieval Hungary 1000–1301
  Roma, Olaszország : Viella (2019) , 252 p.
  ISBN: 9788833131016
  Közlemény:30593403 Nyilvános Forrás Idéző Könyv (Monográfia ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 8 | Független: 8 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
  Nyilvános idéző+említés összesen: 40 | Független: 40 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Zsoldos, Attila
  Adorján három ostroma. Oligarchák a Tiszántúlon a 13–14. század fordulóján
  Nagyvárad, Románia : Varadinum Kulturális Alapítvány (2019) , 286 p.
  ISBN: 9789730293494
  Közlemény:30683105 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyv (Monográfia ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 15 | Független: 15 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
  Nyilvános idéző+említés összesen: 32 | Független: 32 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Zsoldos, Attila
  A Druget-tartomány története 1315–1342
  Budapest, Magyarország : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2017) , 302 p.
  ISBN: 9789634160632 ISBN: 9634160638
  Közlemény:3249769 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyv (Monográfia ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 47 | Független: 47 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 2
  Nyilvános idéző+említés összesen: 206 | Független: 206 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Zsoldos, Attila
  Magyarország világi archontológiája 1000–1301
  Budapest, Magyarország : MTA Történettudományi Intézet (2011) , 382 p.
  ISBN: 9789639627383 ISBN: 9789627383
  Közlemény:1463950 Nyilvános Forrás Idéző Könyv (Szakkönyv ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 378 | Független: 377 | Függő: 0 | Nem jelölt: 1 | WoS jelölt: 2 | WoS/Scopus jelölt: 2 | DOI jelölt: 11
  Nyilvános idéző+említés összesen: 2,673 | Független: 2,672 | Függő: 0 | Nem jelölt: 1
 • Zsoldos, Attila (Forráskiadás készítője) ; Szentpétery, Imre* (Forráskiadás készítője)
  Az Árpád-házi hercegek, hercegnők és a királynék okleveleinek kritikai jegyzéke = Regesta ducum, ducissarum stirpis Arpadianae necnon reginarum Hungariae critico-diplomatica
  Budapest, Magyarország : Magyar Országos Levéltár, MTA Történettudományi Intézet (2008) , 226 p.
  ISBN: 9789636311568 ISBN: 9636311560 REAL
  Közlemény:1238937 Nyilvános Forrás Idéző Könyv (Forráskiadás ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 125 | Független: 125 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | WoS jelölt: 1 | WoS/Scopus jelölt: 1
  Nyilvános idéző+említés összesen: 411 | Független: 411 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Zsoldos, Attila
  Családi ügy: IV. Béla és István ifjabb király viszálya az 1260-as években
  Budapest, Magyarország : MTA Történettudományi Intézet (2007) , 171 p.
  ISBN: 9789639627154
  Közlemény:1238932 Nyilvános Forrás Idéző Könyv (Szakkönyv ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 151 | Független: 151 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | WoS jelölt: 1 | WoS/Scopus jelölt: 1 | DOI jelölt: 5
  Nyilvános idéző+említés összesen: 420 | Független: 420 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Zsoldos, Attila
  A szent király szabadjai: Fejezetek a várjobbágyság történetéből
  Budapest, Magyarország : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (1999) , 210 p.
  ISBN: 9638312629
  Közlemény:1059195 Nyilvános Forrás Idéző Könyv (Szakkönyv ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 125 | Független: 125 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 3
  Nyilvános idéző+említés összesen: 248 | Független: 248 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
Adatok lekérése MTMT-ből...
Nem található bejegyzés az MTMT-ben...

Nincs találat

Nem található a szűrési feltételeknek megfelelő eredmény. Kérjük, változtasson a kereső feltételeken.

{{ year[0].publishedYear }}

ÖSZTÖNDÍJAK

MTA Tudományos Minősítő Bizottság, tudományos továbbképzési ösztöndíj (1987–1990)

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail