borító 1 emailIntézetünk kiadásában megjelent a Keresztesekből lázadók – Tanulmányok 1514 Magyarországáról című munka, amely a Magyar Történelmi Emlékek – Értekezések-sorozat legújabb darabja. A kötetet C. Tóth Norbert és Neumann Tibor szerkesztette. A kiadvány tartalomjegyzéke itt tekinthető meg.
A kötet ára 3000 Ft. Kiadói kedvezménnyel megvásárolható közvetlenül a kiadótól, az MTA BTK Történettudományi Intézetben (Bp., 1014, Úri u. 53. I. emelet 57., minden nap 9–16 óráig) vagy megrendelhető a e-mail címen, illetve a 224–6700/624, 626-os telefonszámon. A kötet a kiadón kívül néhány napon belül kapható partnereinknél is.

 „Jelen kötet egy évforduló-centrikus megemlékezés eredményeit tartalmazza. 2014-ben volt 500 éves – a történetírásban meggyökeresedett szóhasználattal – a Dózsa-féle parasztháború eseménysorozata. Ebből az alkalomból több szakmai megemlékezést, konferenciát rendeztek határon innen és túl. A konferenciák közül hatásában kiemelkedett az, amelyet 2014. november 6–7-én Nyíregyházán, a Jósa András Múzeumban tartottak Szabó Sarolta és C. Tóth Norbert szervezésében. Kötetünk lényegében az itt elhangzott történész-előadások írott változata, de több szempontból is kilóg az ilyenkor szokásos »megemlékező« és a korábbi kutatásokat összegző tanulmánykötetek közül. [...] Ha az olvasó sokat tud 1514-ről, bosszankodhat is, hiszen bizonyos lehet benne, hogy eddigi biztos tudását cáfolják a következő lapokon. Ugyanakkor örülhet is, együtt azzal, aki eddig keveset tudott Dózsáékról, hiszen megérezheti az új tudás születésének izgalmát és lendületét. Bátran kimondható tehát, hogy historiográfiai értékű kötetet tart kezében az olvasó.”
(Részlet Rácz György Előszavából)