Csukovits B1emailkicsiIntézetünk kiadásában megjelent Csukovits Enikő Magyarországról és a magyarokról – Nyugat-Európa magyar-képe a középkorban című kötet, mely a Magyar Történelmi Emlékek – Értekezések-sorozat legújabb darabja. A kiadvány tartalomjegyzéke itt tekinthető meg.
Részlet a szerző Előszavából: „Jelen kötet hiánypótló céllal született: megírásával a kérdés első hazai monografikus feldolgozására vállalkoztam. Munkám megkezdésekor már-már teljesíthetetlen célt tűztem magam elé: nem egy kiválasztott forrás, nem egy kiválasztott ország, nem egy szűkebb időszak magyar-képét akartam megismerni, hanem a lehető legszélesebb forrásbázisra támaszkodva, Nyugat-Európa középkori magyar-képéről szerettem volna minél teljesebb panorámát kapni.”


A kötet ára 3000 Ft. Kiadói kedvezménnyel megvásárolható közvetlenül a kiadótól, az MTA BTK Történettudományi Intézetben (Bp., 1014, Úri u. 53. I. emelet 57., minden nap 9–16 óráig) vagy megrendelhető a e-mail címen, illetve a 224–6700/624, 626-os telefonszámon. A kötet a kiadón kívül néhány napon belül kapható partnereinknél is.