Bél Mátyás kicsiMegjelent Bél Mátyás három vármegyeleírása – Győr, Komárom és Esztergom vármegyék kritikai kiadása – az MTA BTK Történettudományi Intézete forráskiadvány-sorozatában.
A Bél Mátyás által készített monumentális országleírás, a Notitia Hungariae novae csak részben jelent meg a szerző életében. A kéziratban maradt részek kritikai kiadása 2011-ben kezdődött el, amikor a 38 kiadatlan vármegyeleírás közül megjelent Árva és Trencsén vármegyék ismertetése: ezt követték Sopron, Vas, Zala és Veszprém vármegyék leírásai a második kötetben, 2012-ben. A most megjelenő harmadik kötetben Győr, Komárom és Esztergom vármegyék leírásai kaptak helyet. A kiadványsorozat, s ezen belül a jelen kötet szerkesztője intézetünk munkatársa, Tóth Gergely; a munka további résztvevői Benei Bernadett és Jarmalov Rezső voltak. Utóbbiak ugyancsak intézetünk félállású munkatársai a projekt ideje alatt, amelyet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogat, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) keretében. A projekt  részeként fog megjelenni a negyedik és ötödik kötet is.


A jelen kötet talán legfontosabb eredménye Győr vármegye leírásának a kiadása: Bél Notitiájának eme fejezete eddig még sem eredetiben, sem fordításban nem látott napvilágot. Ebben a részben külön figyelmet érdemel a Bél-korabeli Győr bemutatása, illetve a Pannonhalmi Főapátság történetének igen alapos ismertetése. Komárom vármegye leírásának fordítása ugyan megjelent korábban, de egy kései, súlyosan hiányos és romlott másolat alapján: jelen kötetben a közreadók a Bél műhelye által készített, részben autográf kéziratokat használták fel a szöveg rekonstrukciójánál. Esztergom vármegye leírásának korábban jó minőségű fordítása készült, de a kritikai kiadásban a közreadók tisztázták többek között, hogy a szöveg egyes részei valójában nem Béltől, hanem a vármegyei cenzoroktól származnak. A jelen kiadás emellett bizonyára fontos lesz azoknak, akik kíváncsiak az eredeti szövegre – mint például a külföldi kutatók. Az utóbbiakat segíti, hogy az egyes vármegyeleírások elé írt bevezetők angol nyelven is olvashatók.
A kötet első 39 oldala itt megtekinthető. A szemelvény tartalmazza a címnegyedet és a bevezető tanulmányokat, valamint Győr vármegye leírásának bevezetőjét és a szöveg első nagyobb egységét.
Matthias Bel: Notitia Hungariae novae historico geographica... Comitatuum ineditorum tomus tertius, in quo continentur ... Comitatus Iaurinensis, Comaromiensis et Strigoniensis. Edendo operi praefuit et praefatus est Gregorius Tóth; textum recensuerunt notisque instruxerunt Bernadett Benei, Rudolphus Jarmalov, Gregorius Tóth. MTA BTK TTI, Budapestini, 2016. 4800 Ft.