demeterII boritoB1 kicsiIntézetünk gondozásában megjelent Demeter Gábor A Balkán és az Oszmán Birodalom II. – Társadalmi és gazdasági átalakulások a 18. század végétől a 20. század közepéig című kötete. A Magyar Történelmi Emlékek – Értekezések-sorozat legújabb darabjának témája az Oszmán Birodalom: Rumélia, Anatólia és a Közel-Kelet. A kiadvány tartalomjegyzéke itt tekinthető meg.
A kötet ára 4000 Ft. Kiadói kedvezménnyel megvásárolható közvetlenül a kiadótól, az MTA BTK Történettudományi Intézetben (Bp., 1014, Úri u. 53., I. emelet 57., minden nap 9–16 óráig), vagy megrendelhető a e-mail-címen, illetve a 224–6700/624, 626-os telefonszámon. A kötet a kiadón kívül kapható partnereinknél is. Az első kötetről itt olvashatóak információk.

„Az előző kötet arra fókuszált, hogy az oszmán centrum döntései, valamint a birodalomban lejátszódó folyamatok milyen hatással voltak saját perifériájára, a Balkánra, e térséget az oszmán centrumból és az atlantikumból kiinduló változások passzív elszenvedőjeként feltüntetve. E kötetben azt vizsgáljuk, hogy a birodalmat irányító csoportoknak eredendően milyen szándékai voltak, vagyis a hatalmi centrum megváltozó világgazdasági helyzetre adott reakcióit elemezzük, mely a mediterrán és atlanti centrum perifériák felett i politikai vetélkedésében jelentkezett. E szemléletmód alapján továbbra sem a politikai entitásokat tekintjük a vizsgálat alapjának (noha a kötetek struktúrájából látszólag ez következik), hanem a gazdasági rendszereket és az őket ért kihívások hatásait vizsgáljuk tág időkeretbe ágyazva.” (Részlet a Bevezetésből)