Mihalik borito1 kicsiAz MTA BTK Történettudományi Intézetének Magyar Történelmi Emlékek – Értekezések sorozata tegnap új kiadvánnyal gazdagodott. A Papok polgárok, konvertiták – Katolikus megújulás az egri egyházmegyében (1670–1699) című kötet szerzője, Mihalik Béla Vilmos az egri egyházmegye történetét még az egyetem idején kezdte el kutatni. Könyve több mint tíz év munkáját öleli fel és nemcsak az egri egyházmegye, hanem a magyar egyháztörténet egy kritikus időszakába is betekintést nyújt. A gazdag bibliográfiát is tartalmazó 384 oldalas munkához dr. Ternyák Csaba egri érsek írt köszöntőt, mely itt olvasható, a Tartalomjegyzék pedig itt tekinthető meg.

A kötet a 17. század utolsó harmadába vezeti az olvasót, az országrésznyi területen fekvő egri egyházmegyébe. Mihalik Béla széles forrásbázison keresztül vizsgálta a három évtizedes időszakot. Kutatásai során öt ország huszonkét gyűjteményét kereste fel, a kötethez többek között az egri érseki levéltár, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, az Österreichische Staatsarchiv és számos szentszéki levéltár anyagát is felhasználta.
A Wesselényi-féle mozgalom bukását követő politikai változások másfél évtizedes vallási polgárháborúba torkolltak, amely különösen sújtotta ezt a régiót. Az egri püspökök a bécsi udvarral érdekszövetségben kísérelték meg a reformáció és az oszmán hódítás által megtépázott egyházmegye újjászervezését. A kötet azonban nemcsak ezeket a legfelsőbb politikai és egyházi döntéshozatali szinteket vizsgálja. Az egyházi és világi társadalom teljes spektrumára kiterjed a vizsgálat fókusza. A püspököktől és plébánosoktól a kántortanítókon keresztül a bábákig, a legfontosabb kormányszervektől a helyi közösségekig számos szereplő tűnik fel a könyv oldalain. Bepillantást nyerhetünk az Apostoli Szentszék döntéseinek folyamatába éppúgy, mint a nagybányai református polgárok egyházuk és felekezetük megőrzéséért folytatott küzdelmébe. Az egyes kérdések vizsgálatán keresztül azonban nemcsak az egri püspökség újjászervezése bontakozik ki az olvasó szeme előtt, hanem átsejlik rajta az oszmán hódoltság alól felszabaduló Magyar Királyság egy új korszakának nyitánya is.

A kötet ára 3200 Ft. Megvásárolható közvetlenül a kiadótól, az MTA BTK Történettudományi Intézetben (1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., Humán Tudományok Kutatóháza, B épület 4.44. szoba, munkanapokon 9.00–12.00 óráig) és az MTA BTK Penna Bölcsész Könyvesboltban (1053 Budapest, Magyar u. 40., munkanapokon 13 és 17 óra között, tel.: 06 30 203 1769, e-mail: ) vagy megrendelhető a e-mail-címen, illetve a 224–6700/4626-os telefonszámon. A kötetet a kiadón kívül partnereinknél vásárolhatja meg.