stark borito1 kicsi„...akkor aszt mondták kicsi robot” – A magyar polgári lakosság elhurcolása a Szovjetunióba korabeli dokumentumok tükrében címmel az MTA BTK Történettudományi Intézet gondozásában új kötet jelent meg a Magyar Történelmi Emlékek – Okmánytárak-sorozatban. Stark Tamás, intézetünk tudományos főmunkatársa a Külügyminisztérium Hadifogoly Osztályán összegyűjtött 347 doboznyi forrásanyagból ad közre válogatást ebben a kötetben. A közreadott levelekből és beszámolókból az elhurcolás ismertetésén túlmenően megrázó sorsok, történetek bontakoznak ki. Abban a korban nem volt szokás a személyes fájdalom kinyilvánítása hivatalos levélben – a megpróbáltatások súlyosságára utal, hogy sok levélíró áthágja ezt a szokást, felfedi az elhurcolás traumatikus hatásait, és elmondja a magukra maradt hozzátartozók fájdalmát. A dokumentumokat hosszú bevezető tanulmány és egy részletes táblázat keretezi. A szerző elemzi a hadifogsággal és a kényszermunkával kapcsolatos szovjet politikát is. A kötet végén található táblázatban annak a több mint 400 településnek a neve szerepel, ahonnan bizonyosan vittek el civileket. Sok település neve mellett az elhurcoltak ismert száma és az elhurcolás időpontja is fel van tüntetve. A kötet fülszövege itt olvasható. 

A kötet ára 3790 Ft. Megvásárolható, megrendelhető az MTA BTK Történettudományi Intézetben (Humán Tudományok Kutatóháza, Bp. 1097 Tóth Kálmán utca 4., B épület 4/44. szoba; tel.: (06 1) 224 67 00/4624-es mellék, e-mail: ) és az MTA BTK Penna Bölcsész Könyvesboltban (Bp. 1053 Magyar u. 40., munkanapokon 13:00 és 17:00 óra között, tel.: 06 30 203 1769, e-mail: ), továbbá partnereinknél.