Fejerdy borito1 kicsiEz év júniusában megjelent a Magyar Történelmi Emlékek – Okmánytárak című sorozat Egyháztörténeti Források 15. kötete Az 1822. évi magyar nemzeti zsinat története címmel. Ennek „a zsinatnak a kötetben közölt határozatai és válogatott dokumentumai a magyar egyház történetének egy olyan időszakába engednek betekintést, amelynek történeti feldolgozása még számos feladatot tartogat”. A kötetet összeállította, a bevezető tanulmányt írta és a forrásokat jegyzetelte Fejérdy András. A zsinati dekrétumokat Rihmer Zoltán fordította. Lektorálta Adriányi Gábor és Soós István. Erdő Péter bíboros kötethez írt előszava itt olvasható, a tartalomjegyzék pedig itt tekinthető meg.

A kiadvány ára 4490 Ft. Megvásárolható, megrendelhető az MTA BTK Történettudományi Intézetben (Humán Tudományok Kutatóháza, Bp. 1097 Tóth Kálmán utca 4., B épület 4/44. szoba; tel.: [06 1] 224 67 00/4624-es mellék, e-mail: ) és az MTA BTK Penna Bölcsész Könyvesboltban (Bp. 1053 Magyar u. 40., munkanapokon 13:00 és 17:00 óra között, tel.: 06 30 203 1769, e-mail: ), továbbá partnereinknél.