Bibliotheca hungarica polonica B1 kicsiIntézetünk és a magyarországi Bem József Kulturális Egyesület közös vállalkozásaként Magyar–Lengyel Könyvtár/Bibliotheca Hungaro–Polonica néven új könyvsorozatot indítottunk. A sorozatszerkesztő Mitrovits Miklós, intézetünk tudományos munkatársa. Az új kiadványsorozat elsősorban dokumentumértékű forrásokat, kiadatlan kéziratokat, visszaemlékezéseket, naplókat, valamint a magyar–lengyel kapcsolatok alakításában elévülhetetlen szerepet játszó, ma már feledésre ítélt szerzők írásait adja közre. Az első kötet címe: Magyarok és lengyelek a 19. században – Egy 1944-ben betiltott könyv. A kéziratot összeállították: Bevilaqua Borsody Béla és Tábori Kornél. Szerkesztette, jegyzetekkel ellátta és sajtó alá rendezte: Mitrovits Miklós. A tartalomjegyzék itt olvasható. Előkészületben: A lengyelkérdés Magyarországon az első világháború idején.

 

 

A kötet fülszövege: „A Magyar Mickiewicz Társaság 1944-ben egy nyolc kötetből álló sorozatot tervezett indítani. Az elképzelés szerint a Magyarok és lengyelek a 19. században című tanulmánykötet lett volna az első a sorban, ám a német megszállás, majd a nyilas hatalomátvétel következtében kialakult politikai helyzetben ez lehetetlenné vált. A nyilasok elkobozták az elkészült kéziratot, csupán egyetlen töredékes változat maradt meg Bevilaqua Borsody Béla tulajdonában. A háború után a sorozat terve lekerült a napirendről, így e kötet sem jelent meg. A könyv, amelyet az olvasó most a kezében tart, az 1944-ben elrejtett töredékes kézirat kiegészített és jegyzetekkel ellátott változata, amely a 19. századi magyar és lengyel függetlenségi mozgalom együttműködésének számos eddig ismeretlen részletét világítja meg. Az itt közzétett tanulmányok átfogó képet nyújtanak a 19. századi magyar–lengyel politikai, kulturális és társadalmi kapcsolatokról, valamint rávilágítanak azokra a kulturális transzferekre, amelyek nyomai máig fellelhetők mindkét nemzet történelmi tudatában.”

A kötet ára 2800 Ft. Megvásárolható, megrendelhető az MTA BTK Történettudományi Intézetben (Humán Tudományok Kutatóháza, Bp. 1097 Tóth Kálmán utca 4., B épület 4/44. szoba; tel.: (06 1) 224 67 00/4624-es mellék, e-mail: ) és az MTA BTK Penna Bölcsész Könyvesboltban (Bp. 1053 Magyar u. 40., munkanapokon 13:00 és 17:00 óra között, tel.: 06 30 203 1769, e-mail: ), továbbá partnereinknél.