Fraknoi BDIntézetünk Középkori témacsoportjának fiatal kutatója, Bácsatyai Dániel a Szent Sámson rendről, a konstantinápolyi latin császárok által alapított betegápoló rendről tartott előadást az MTA–PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport–PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport szervezésében idén immár ötödik alkalommal, ezúttal Egerben, 2019. augusztus 1–4. között megrendezett Farknói Nyári Akadémián.

A rend magyarországi történetéről a megtelepedés tényén kívül korábban nem rendelkeztünk egyéb információval, és valójában az sem volt ismert, hogy a sámsoniták az 1204-ben létrejött Latin Császársághoz köthetők. Az alapítók a rendet minden jel szerint az új keresztes állam hivatalos lovagrendjének álmodtak meg. Egy eddig figyelmen kívül hagyott pápai oklevél nyomán az előadó a rend II. András király uralmához köthető megtelepedésének körülményeiről és a rend magyarországi házainak elhelyezkedéséről szólt. Az előadás második felében érveket sorakoztatott fel amellett, hogy a sámsoniták hazai birtokait a spanyol Szent Jakab lovagrend örökölte meg, amelynek rövidéletű magyarországi meghonosodását az előadó azzal a kevéssé hathatós, ám kétségtelenül jóhiszemű segítségnyújtással magyarázta, amelyet  IV. Ince pápa a tatárjárást követően nyújtott hazánknak.