+36 1 224 6755   

BTK Történettudományi Intézet

Eseménynaptár

Latinitas Hungarica | Tóth Gergely: Forráskiadás, filológia, szövegkritika Magyarországon a 16–18. században
2023. május 3., Szerda, 18:00

Ismertető

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Klasszika Filológia Tanszék és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Moravcsik Gyula Intézet szervezésében folytatódik a Latinitas Hungarica előadás-sorozat a középkori Magyarország latin nyelvű egyházi és világi kultúrájáról. 2023. május 3-án, szerdán 18:00 órától a sorozatban 

Tóth Gergely
Forráskiadás, filológia, szövegkritika Magyarországon a 16–18. században 

címmel tart előadást. 

Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Danubianum, 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2. (317-es terem).

latinitas toth

Az előadás összefoglalója:

A kora újkori Magyarországon viszonylag nagy számban keletkeztek szövegkiadások, ám tudományos igényű, a szöveg keletkezésére, szerzőjére, kézirataira, s azok eltérő olvasataira reflektáló edíció meglehetősen kevés jött ki a sajtó alól. Tóth Gergely előadásában elsősorban az utóbbiakra szeretne koncentrálni, kezdve a 16. századi humanisták kiadványaival (Zsámboky János, Gyalui Thorda Zsigmond stb.), folytatva a mélypontot jelentő 17. század egy-két jezsuita szerzőjével (Inchofer Menyhért, Szentiványi Márton), hogy aztán a 18. századi felzárkózó tendenciával (Bél Mátyás, Péterffy Károly, Kollár Ádám Ferenc stb.) zárja a sort. Mielőtt azonban ezt megtenné, szükségszerűen fel kell majd vázolnia az európai kontextust, vagyis a filológia, forráskritika és a tudományos kommentár korabeli nyugat-európai evolúcióját, formálódását, hiszen a honi kiadók is onnan kölcsönözték a mintákat és módszereket.

A meghívó letölthető.

Facecbook-esemény

Helyszín

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail