+36 1 224 6755   

BTK Történettudományi Intézet

Eseménynaptár

Hivatalnok értelmiség a kora újkori Erdélyben és a Magyar Királyságban VI.
Kezdés: 2024. április 11., Csütörtök -  15:30
Zárás: 2024. április 12., Péntek - 20:00

Ismertető

2 1

2 1

Konferencia az Erdélyi Múzeum-Egyesület Jakó Zsigmond Kutatóintézete és a HUN-REN BTK Történettudományi Intézete szervezésében

Időpont: 2024. április 11., 15:30 – 2024. április 12., 20:00

Helyszín: EME előadóterme, Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2-4.

Facebook-esemény

Program

Április 11.

Köszöntő

 • Ülésvezető: Bogdándi Zsolt
 • 15.30–15.50 Gálfi Emőke: A Székesfejérvári fivérekről
 • 15.50–16.10 Fejér Tamás: Váradi Pál deák hivatali pályája
 • 16.10–16.30 Szász Anikó: Keresztúri Kristóf kővári kapitány birtokai
 • 16.30–16.50 Hozzászólások, vita

16.50–17.00. Kávészünet

 • Ülésvezető: Fejér Tamás
 • 17.00–17.20 Pakó László: Jogügyigazgatói életpályák a kora újkori Kolozsváron
 • 17.20–17.40 Mátyás-Rausch Petra: II. Rákóczi György udvarbírái – karrierek és gazdasági irányítás a Rákóczi-korban
 • 17.40–18.00 Izsán Csaba: Egy skót katona és diplomata a két Rákóczi György és Kemény János fejedelmek szolgálatában
 • 18.00–18.20 Bogdándi Zsolt: Pókai Sárosi János ítélőmester és formuláskönyve
 • 18.20–18.40. Hozzászólások, vita

19.00 Vacsora

Április 12.

 • Ülésvezető: Jakó Klára
 • 09.00–09.20 Faragó Dávid: Vingárti Horvát Gáspár pályaképe
 • 09.20–09.40 Szabó András Péter: Martonosi Pestyéni Gergely, János király országbírója
 • 09.40–10.00 Bachusz Dóra: Aranyáni Kakas Damján (?–1571) – Révay Ferenc nádori helytartó ítélőmesterének pályaképe
 • 10.00–10.20 Hozzászólások, vita

10.20–10.50 Kávészünet

 • Ülésvezető: Gálfi Emőke
 • 10.50–11.10 Tomkó Zoltán: Forgách Ferenc és Giovanni Michele Bruto humanista történetírók kapcsolata és Forgách padovai kéziratának sorsa
 • 11.10–11.30 Petneházi Gábor: A kancellár, mint történetíró. Kovacsóczy Farkas elveszett történeti művéről
 • 11.30–11.50 Erdősi Péter: Giorgio Tomasi, Báthory Zsigmond titkára: a levélíró és a történetíró
 • 11.50–12.10 Molnár Dávid: Hunyadi Ferenc doktor: a „hun Vergilius”
 • 12.10–12.30 Hozzászólások, vita

12.30–15.00 Ebéd

 • Ülésvezető: Szabó András Péter
 • 15.00–15.20 Tózsa-Rigó Attila: A Magyar Királyság fővárosának hivatali értelmisége a kora újkorban
 • 15.20–15.40 Pakucs-Willcocks Mária – Derzsi Júlia: Albert Huet és a nagyszebeni királybírói hivatal
 • 15.40–16.00 Jakó Klára: Két Báthory-kori renegátról. Kísérlet Magyar Amhat és Amhat Erdel személyének szétválasztására
 • 16.00–16.20 Szalai Ágnes: Egy fejedelmi praefectus az Apafi-korszakból – Belényesi Ferenc hivatali pályája
 • 16.20–16.40 Hozzászólások, vita

16.40–16.50 Kávészünet

 • Ülésvezető: Oborni Teréz
 • 16.50–17.10 Boldizsár Gábor: Chernel György pályafutása I. Rákóczi György mellett
 • 17.10–17.30 Jeney-Tóth Annamária: Udvarmesterek és feladataik Lorántffy Zsuzsanna udvaraiban (Gyulafehérvár, Patak)
 • 17.30–17.50 Bádi Barbara: Lónyay Anna fejedelemasszony titkára: kézdiszentléleki Hodor Máté pályája
 • 17.50–18.10 Rácz Balázs: Szarka az akasztófán: a cirkálás intézménye a kora újkori Erdélyben
 • 18.10–18.30 Hozzászólások, vita

19.00 Fogadás

A konferencia az MTA HTMKNP „Források és adattárak Erdély középkori és kora újkori történetéhez” c. alprogram keretében valósul meg.  

Helyszín

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail