vt2012 3-4Vásárolja vagy rendelje meg a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetben a Világtörténet folyóirat 2012 decemberében megjelent 2012. évi 3–4. számát és fél áron megvásárolhatja hozzá a 2011-es évfolyamot (két lapszámot 600 Ft-ért). A 2011. évi lapszámok tartalomjegyzékét megtalálja itt. Amíg a készlet tart!
A helyben megvásárolt 2012. évi 3–4. szám ára kedvezményesen 500 Ft, az e-mailen megrendelt szám ára 600 Ft + postaköltség. Megvásárolható, illetve megrendelhető: MTA BTK Történettudományi Intézet (1014 Budapest, Úri u. 53.; telefon: 224-6700/626. mellék; ).  A folyóirat előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál.

A Világtörténet 2012. évi 3–4. számában a következő tanulmányok olvashatók: Forgó András: A politika kultúrtörténete. Egy „német” elmélet vitája és annak tanulságai; Kovács Bálint: A hálózatelemzés alkalmazásáról a  történettudományban; Csaplár-Degovics KrisztiánDemeter Gábor: Társadalmi konfliktusok a Skopjei szandzsák területén. Mindennapi erőszak az oszmán uralom végnapjaiban (1900–1912); Zalai Anita: A nőkérdés Spanyolországban a második köztársaság idején (1931–1939); Bezzegh Alpár: Utazás a bácskai németekhez 1936 nyarán. Rudolf Schaal németországi főiskolai tanár élménybeszámolója; Vukman Péter: Jugoszlávia, Egyiptom és Nagy-Britannia (1956–1961). A Foreign Office iratainak tükrében.
A lap Szemle rovatában öt recenzió kapott helyet: 1. Tatjana Guszarova:  Politikai szimbolizmus a középkori Európában (recenzált kötet: М.  А. Бойцов: Величие и смирение. Очерки политического символизма в средневековой Европе. [Méltóság és alázatosság. Vázlatok a politikai szimbolizmus történetéből a középkori Európában.] Мoсква, Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. 550 с., 112 илл.);  2. Bán Mónika Edina: Családi kapcsolatok az Ausztriai Ház diplomáciájában (recenzált kötet: José Martínez Millán, Rubén González Cuerva [Coords.]: La Dinastía de los Austri. Las relaciones entre la Monarquía Católica y el Imperi. I–III. vols. [Az Ausztriai Ház. A spanyol monarchia és a Szent Római Birodalom kapcsolatai. 1–3. köt.] Madrid, Ediciones Polifemo, 2011. [Colección La Corte en Europa Temas] 2139 p.) ; 3. Katona Csaba: L’udovít Štúr alakja és újraértelmezései  (recenzált kötetek: Demmel József: A szlovák nemzet születése. L’udovít Štúr és a szlovák társadalom a 19. századi Magyarországon. Kalligram, Pozsony, 2011. 374 p., illetve L’udovít Štúr: A szlávok és a jövő világa. Szerk.: Demmel József. Ford.: F. Kováts Piroska, Földes Zsuzsanna, Görözdi Judit, Németh Ádám, Tóth Gergely. Utószó: Rudolf Chmel. Kalligram, Pozsony, 2012. 798 p.); 4. Bíró László: Szovjet–jugoszláv viszony a 20. században (recenzált kötet: Сергей Романенко: Между «пролетарским интернационализмом» и «славянским братством» Российско–югославские отношения в контексте этнополитических конфликтов в Средней Европе (начало ХХ века – 1991 год). [A „proletár internacionalizmus” és a „szláv testvériség” között. Orosz–jugoszláv viszony a közép-európai etnopolitikai konfliktusok összefüggésében (20. század eleje–1991)] Москва, Новое Литературное Обозрение, 2011. 1012 с.); 5. Peterecz Zoltán: Volt-e amerikai évszázad? (recenzált kötet: Andrew J. Bacevich (ed.): The Short American Century. A Postmortem. [A rövid amerikai évszázad. Boncolás.] Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 2012. 287 p.).

Normal 0 21 false false false HU X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Megjelent a Világtörténet 2012. évi 3–4. száma!

Vásárolja vagy rendelje meg az MTA BTK Történettudományi Intézetben a Világtörténet folyóirat 2012 decemberében megjelent 2012. évi 3–4. számát és fél áron megvásárolhatja hozzá a 2011-es évfolyamot (két lapszámot 600 Ft-ért). A 2011. évi lapszámok tartalomjegyzékét megtalálja itt. http://www.tti.btk.mta.hu/folyoiratok/vilagtoertenet/125-vilagtortenet-archiv/324-vilagtortenet-archiv.html

Amíg a készlet tart!

A helyben megvásárolt 2012. évi 3–4. szám ára kedvezményesen 500 Ft, az e-mailen megrendelt szám ára 600 Ft + postaköltség. Megvásárolható, illetve megrendelhető: MTA BTK Történettudományi Intézete (1014 Budapest, Úri u. 53.; telefon: 224-6700/626. mellék; ).  A folyóirat előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál.

A Világtörténet 2012/3–4. számában a következő tanulmányok olvashatók: Forgó András: A politika kultúrtörténete. Egy „német” elmélet vitája és annak tanulságai; Kovács Bálint, A hálózatelemzés alkalmazásáról a  történettudományban; Csaplár-Degovics Krisztián–Demeter Gábor: Társadalmi konfliktusok a Skopjei szandzsák területén. Mindennapi erőszak az oszmán uralom végnapjaiban (1900–1912), Zalai Anita: A nőkérdés Spanyolországban a második köztársaság idején (1931–1939) ; Bezzegh Alpár: Utazás a bácskai németekhez 1936 nyarán. Rudolf Schaal németországi főiskolai tanár élménybeszámolója; Vukman Péter: Jugoszlávia, Egyiptom és Nagy-Britannia (1956–1961). A Foreign Office iratainak tükrében.

A lap Szemle rovatában öt recenzió kapott helyet: 1. Tatjana Guszarova:  Politikai szimbolizmus a középkori Európában (recenzált kötet: М.  А. Бойцов: Величие и смирение. Очерки политического символизма в средневековой Европе. [Méltóság és alázatosság. Vázlatok a politikai szimbolizmus történetéből a középkori Európában.] Мoсква, Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. 550 с., 112 илл.);  2. Bán Mónika Edina: családi kapcsolatok az Ausztriai Ház diplomáciájában (recenzált kötet: José Martínez Millán, Rubén González Cuerva [Coords.]: La Dinastía de los Austri. Las relaciones entre la Monarquía Católica y el Imperi. I–III. vols. [Az Ausztriai Ház. A spanyol monarchia és a Szent Római Birodalom kapcsolatai. 1–3. köt.] Madrid, Ediciones Polifemo, 2011. [Colección La Corte en Europa Temas] 2139 p.) ; 3. Katona Csaba: L’udovít Štúr alakja és újraértelmezései  (recenzált kötetek: Demmel József: A szlovák nemzet születése. L’udovít Štúr és a szlovák társadalom a 19. századi Magyarországon. Kalligram, Pozsony, 2011. 374 p., illetve L’udovít Štúr: A szlávok és a jövő világa. Szerk.: Demmel József. Ford.: F. Kováts Piroska, Földes Zsuzsanna, Görözdi Judit, Németh Ádám, Tóth Gergely. Utószó: Rudolf Chmel. Kalligram, Pozsony, 2012. 798 p.); 4. Bíró László: Szovjet–jugoszláv viszony a 20. században (recenzált kötet: Сергей Романенко: Между «пролетарским интернационализмом» и «славянским братством» Российско–югославские отношения в контексте этнополитических конфликтов в Средней Европе (начало ХХ века – 1991 год).[A „proletár internacionalizmus” és a „szláv testvériség” között. Orosz–jugoszláv viszony a közép-európai etnopolitikai konfliktusok összefüggésében (20. század eleje–1991)] Москва, Новое Литературное Обозрение, 2011. 1012 с.); 5. Peterecz Zoltán: Volt-e amerikai évszázad? (recenzált kötet: Andrew J. Bacevich (ed.): The Short American Century. A Postmortem . [A rövid amerikai évszázad. Boncolás.] Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 2012. 287 p.).