tsz2009 1kTANULMÁNYOK
Pálffy Géza: Különleges úton a Magyar Királyság arisztokráciájába: a Révay család a 16. században
1
Oborni Teréz: Izabella királyné erdélyi udvarának kezdetei (1541–1551)
21
Horn Ildikó: Nyelvtanulás – nyelvtudás az Erdélyi Fejedelemségben
45
Fejérdy András: „Hontalanok”. A római emigráns magyar papok, a magyar kormányzat és a Vatikán új keleti politikájának kezdetei
59


ELŐADÁSOK A TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETBEN

Nagy Kornél: Az erdélyi örmény egyházi unió vitás kérdései (1685–1715)


MŰHELY
Valerij Muszatov: Gorbacsov politikájának metamorfózisa és a szocialista országok 127


DOKUMENTUM
Andreas Schmidt-Schweizer: „Bár a többpártrendszerű politikai berendezkedés nyilvánvalóan egy sor hátránnyal jár […]”. A rendszerváltás első „forgatókönyve” 145

 

Impresszum, tartalom (pdf)