tsz 2018 01TANULMÁNYOK

Gálfi Emőke • Gyulafehérvár falakon kívüli főtere és a városvezető réteg a 16. század végén 3
Rüsz-Fogarasi Enikő • Kolozsvár számadásai és a kolozsvári városgazdálkodás a fejedelemség korában 17
Priszlinger Zoltán • Egy betegség hétköznapjai. Wesselényi Miklós szembaja és vaksága naplóbejegyzései tükrében 35
Hantos-Varga Márta • Mérgezett gyógyszer? Marxista együttműködés-javaslatok és azok katolikus recepciója 1937-ben 69

MŰHELY
Barabás Gábor • Pápai káplánok a 13. századi Magyarországon. Szentszéki megbízások és helyi karrierek 97
Horváth Gyula Csaba • A báni méltóság és viselői a 18. században 119
Füreder Balázs • A Balassa család konyhája és konyhai eszközei a kora újkortól a 19. század közepéig 129
Andreas Schmidt Schweizer • „Kiemelt bánásmód.” A magyar menekültek fogadtatása és integrációja a Német Szövetségi Köztársaságban (1956 őszétől 1957 tavaszáig) 137

MÉRLEG
Fedeles Tamás • Fegyverek, seregek, háborúk. Kézikönyv a középkori magyar hadtörténetről 153

MEGEMLÉKEZÉS
Gyáni Gábor • Szabó Dániel (1946–2017) 165