tsz1995-1TANULMÁNYOK
BARTA Gábor: Az elfelejtett hadszíntér 1526–1528 (Megjegyzések a török–magyar szövetség előtörténetéhez)     1
E. KOVÁCS Péter: Miksa magyarországi hadjárata     35
IZSÁK Lajos: A Rákosi-rendszer (1948 ősze–1956 nyara) 51
ARCOK, ÉLETKÉPEK
TÜSKÉS Gábor–KNAPP Éva: A barokk és a felvilágosodás között: Koptik Odó (1692–1755) 69
DOKUMENTUM     
GYARMATI György: Gratz Gusztáv a Monarchia felosztásának következményeiről     83
GECSÉNYI Lajos–VIDA István: A budapesti osztrák követség titkárának beszélgetése Tildy Zoltánnal (1956. november 13–14.)     117
ÉLETMŰ     
BARTA Gábor (1943–1995) publikációinak jegyzéke     123

Impresszum, tartalom (pdf)