Tsz 2020 2Népképviselet és a népi akarat képviselete (Bíró László) 535

Tanulmányok
Balázs Gábor: „A nép jó, a képviselői megvesztegethetőek” Az 1793-as francia alkotmányról 539
Lajkó Ádám: A két világháború közötti szélsőjobboldal interpretációi a nyugati történetírásban 585
Juhász Barnabás: Hol húzódjon a német–lengyel határ? Nemzeti önrendelkezés, területi követelések és harc a szénmezőkért Felső-Sziléziában a nagy háború után 635

Műhely
Abdallah Abdel-Ati Al-Naggar – Prantner Zoltán: Vitatott pontok az utolsó egyiptomi khedive magyar származású feleségének életében 659

Szemle
A brit oroszlán, az orosz sas és a keleti kérdés (Lévai Csaba) 671
A kiszámíthatatlan Közel-Kelet létrejötte (Abdallah Abdel-Ati Al-Naggar – Prantner Zoltán) 675
Trianon és Japán (Farkas Ildikó) 679
Emlékezetpolitika és populizmus Délkelet-Európában (Pók Attila) 685