Vadász Sándor: A francia forradalom a vádlottak padján? 3

Hahner Péter: A nagy francia forradalom, a polgárság és a kapitalizmus (Egy historiográfiai vita története) 47

Majoros István: Franciaország és a bolsevikok (1917. október–1918. március) 75

Tagányi Zoltán: A társadalmi formáció módszertani és elméleti kutatása az NDK-ban 94

Hannelore Lehmann: Jan Amos Komenský és Gottfried Wilhelm Leibniz béketerveinek érintkezési pontjai a török, a pogány és a béke kérdéseinek tekintetében 102

Tomka Béla: Vita a weimari köztársaság bukásának gazdasági okairól 110

Szabó Miklós: Nyugatnémet vita az újabbkori német történelemről 131

Könyvszemle

A. Sz. Mül’nikov: Legenda o ruszszkom prince (Ism.: Niederhauser Emil); P. R. Magocsi: Our People. Carpatho-Rusyns and Their Descendan is in North –America (Ism.: Niederhauser Emil) 143

Jean Maitron (1910–1987) (Jemnitz János) 146

Ránki György (1930–1988) (Niederhauser Emil) 149

Impresszum, tartalom (pdf)