P. C. Emmer–D. H. A. Kolff–R. J. Ross: Európa terjeszkedése és a harmadik világ mezőgazdaságának átalakulása. Két gyarmati modell 3

Claude Cahen: A középkori muszlim kelet gazdaság és társadalom-története 34

Benkő Judit: Jósé Marti nemzeteszméje 53

Horváth Gyula: A mexikói forradalom döntő szakasza: a Konvent és a polgárháború (1914–1916) 75

Történészek

Hahner Péter: Albert Soboul, a francia forradalom történésze (Új kötet – régi viták) 91

Vlagyimir Mihajlovics Turok-Popov 106

Dokumentum

Oroszországi helyzetkép az 1905. évi forradalom küszöbén (Korabeli interjú Sz. J. Vitte gróffal) 121

Folyóiratrepertórium (1979 második félév) 130

Impresszum, tartalom (pdf)