VITA

Immanuel Wallerstein: Afrika a tőkés világban

AFRIKA KORAI TÖRTÉNETE

Buda Géza: Kelet-Afrika és a Kelet 35

Kilwa Kisiwani ősi története 50

AFRIKA KÉRDÉS A 19–20. SZÁZADBAN

Sik Endre: Fekete-Afrika története V. kötet. (Részletek a hagyatékban maradt befejezetlen műből) 53

Krizsán László: Néhány magyar kutató szerepe Afrika tudományos megismerésében 71

TÖRTÉNETÍRÓI ARCKÉP

Kende István: Joseph Ki-Zerbo: Egy Afrika történész műve és arcképe 82

Joseph Ki-Zerbo: Fekete-Afrika története (részletek) 90

DOKUMENTUMOK

1. Névtelen arab szerző korabeli krónikájának részlete 115

2. Részletek Zara Yaqob etióp uralkodó krónikájából H7

3. Affonso kongói király levele a portugál királyhoz 119

4. Usman dan Fodio a kormányzás öt szabályáról 122

5. Adrianampoinimerina, Madagaszkár államalkotó uralkodójának végrendelete és utolsó szózata 123

6. 1506 párizsi munkás felteijesztése a francia nemzetgyűléshez a rabszolgaság eltörlése ügyében 129

7. Libéria Függetlenségi Nyilatkozata 130

8. Macemba, yao főnök levele a német gyarmatosító csapatok főparancsnokához 135

9. Négy levél Kelet-Afrika gyarmatosításának éveiből 136

10. Szerződés Franciaország és Yatenga Királyság között 141

11. A fashodai incidens 143

12. Az első (párizsi) Pánafrikai Kongresszus határozata 145

13. A brit Munkáspárt elemzése az afrikai imperialista tevékenységről 147

14. Részletek az V. (manchesteri) Pánafrikai Kongresszus határozataiból 150

BIBLIOGRÁFIA

Fekete-Afrika történelmével és a kapcsolódó tudományterületekkel foglalkozó magyar írások válogatott bibliográfiája (összeállította: Páricsy Pál) 155

Impresszum, tartalom (pdf)