vt11 3-4 eloborTanulmányok
Pálffy Margit: Egy szónoklat mint a korszak gondolkodásmódjának tükre. Az Orániai Vilmos és Stuart Mária koronázási szertartásán elhangzott prédikáció 121
Varga Beáta: Önállóság, nemzeti identitás és külpolitika Ukrajnában a 17. század közepén 149
Papp Imre: Párizs gabonaellátása a 18. század második felében 163
Kökény Andrea: Idegenek a hazájukban. Texas függetlensége és a tejanók a 19. század elsõ felében 185
Balogh Ádám: A görög külpolitika „újjászületése” a macedón kérdésben 203

Szemle
Kelet-Közép-Európa német szemmel 2011-ben (Murber Ibolya) 213
Sean McMeekin: The Berlin–Baghdad Express. The Ottoman Empire and Germany’s Bid for World Power 1898–1918 (Kovács Tamás) 220
СССР–Германия: 1933–1941. Вестник Архива Президента РФ, 2009. (Sz. Bíró Zoltán) 223
Philip Morgan: The Fall of Mussolini: Italy, the Italians and the Second World War (Kindl Melinda) 226
A zsidó és a német közösség kivándorlása Romániából (Bottoni Stefano) 233
Font Márta–Sashalmi Endre: Állam, hatalom, ideológia. Tanulmányok az orosz történelem sajátosságairól (Bebesi György) 241

 

Impresszum, tartalom (pdf)