vt2018 4 borito1

Birodalmak felbomlása, országok születése (Stefano Bottoni) 533

Tanulmányok
Jončev Zsolt: A Csehszlovák Légió etnikai dimenziói 537
Krajcsír Lukács: A Gottwald dandár története. Csehszlovákia szerepe Izrael Állam megalakulásában 551
Sz. Bíró Zoltán: Miért és miként bomlott fel a Szovjetunió? 567
Bíró László: Montenegró függetlenné válása 589
Daniele Conversi – Sanjay Jeram: A válság ellenében. Az interkulturális nacionalizmus ereje Katalóniában 611
Balogh Róbert: Éhezés, élelmezés és modernitás a gyarmati Indiában, 1920–1950 633
Baranyi Tamás: 1968 májusa Franciaországban és a nagyhatalmi erőegyensúly 651

Szemle
Egy ismeretlen szomszéd története (Vukman Péter) 667
A tuniszi keresztes hadjárat, 1270 (Opre Bernadett) 671
A minőségbiztosítás régészeti emlékei a közép- és kora újkorból (Péterfi Bence) 675
Teázó vikingek és selyembe boruló Észak. Keleti áruk a 18. századi skandináv kereskedelemben (Kiss Márton) 678