A Perényi család levéltára 1222–1526 
Közzéteszi: Tringli István

Az Árpád-házi hercegek, hercegnők és a királynék okleveleinek kritikai jegyzéke
Szentpétery Imre kéziratának felhasználásával szerkesztette: Zsoldos Attila

Csukovits Enikő: Az Anjouk Magyarországon
I. rész: I. Károly és uralkodása (1301–1342)

Egy globális humanitárius akció hétköznapjai
A magyar menekültek segélyezésének szervezésére létrehozott Koordinációs Bizottság összefoglaló jegyzőkönyvei (Genf, 1956. november 13.−1957. október 30.)
Szerkesztette, a bevezető tanulmányt írta, a jegyzőkönyveket fordította és közli: Kecskés D. Gusztáv

Litterarum radices amarae, fructus dulces sunt
Tanulmányok Adriányi Gábor 80. születésnapjára

Tény és fikció
Tudomány és művészet a nemzetépítés bűvkörében a 19. századi Magyarországon

A View from Brussels Secret NATO Reports about the East European Transition, 1988–1991
Edited, compiled, and introductory study by Gusztáv D. Kecskés