1956-os Intézet évkönyve. Magyarország a jelenkorban 1.1992–
Das achtzehnte Jahrhundert (und Österreich) 1.1983; 3.1986.
Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis. Történettudomány 1985; 1987.
Acta historico-oeconomica Iugoslavie 1976; 1978–1979; 1981; 1985–1987.
Acta siculica: a Székely Nemzeti Múzeum évkönyve 1999; 2001; 2006; 2007–
Acta Transilvanica 1.2004–
Agria: annales Musei Agriensis/Dobó István Vármúzeum évkönyve 41.2005–
Analele Universităţii din Oradea. seria istorie – arheologie 11.2001–14.2004; 19.2009–
Annales Univeristatis Scientiarum Budapestinensis 1.1957–15.1974; 21.1981.
Annali dell’istitut Italiano per gli studi storici 1.1967/68–6.1979/80.
Annuario dell'Accademia d'Ungheria : studi e documenti italo-ungheresi 1994; 1997; 1998–2002; 2005–
Anuarul Institulului de Istorie „George Barit” din Cluj-Napoca 30.2001–
Anuarul Institulului de Istorie si Arheologie „A. D. Xenopol” 1964; 1966; 1972–1979; 1981–2000.
Anuarul Institulului de Istorie si Arheologie Cluj-Napoca 1962–1968; 1971–1977; 1978–
Archiv für Politik und Geschichte 2–3.1924–10.1928.
Archivum Historiae Pontificiae 1.1963–13.1975; 20.1982; 22.1984.
Arhiva istorică a României : seria nouă 1.2004–
Arrabona. Győr 1.1959–4.1962; 6.1964–12.1970; 14.1972–
Austrian History Yearbook 2.1966–
A Bács-Bodrog Vármegyei Történelmi Társulat évkönyve (reprint) 1.1885/87–2.1888–1890.
Balcanica 1.1970–2.1971; 4.1973–15.1984.
Balkanisztika 1.1986–
Baranyai helytörténetírás. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve 1967–1971; 1974–1979.
Berliner Jahrbuch für Osteuropäische Geschichte 1.1994–
Bibliografie dějin Československa za rok 1982–1990; 1993–1998.
Bibliografie dějin Českých zemí za rok 1999–2004; 2007–
Bibliographie d’études Balkaniques 1968–1980; 1983–1990.
A Biharvármegyei és Nagyváradi Régészeti és Történelmi Egylet évkönyve 1909.
Budapest Főváros Levéltára Közleményei 1.1978–2.1984.
Budapest Régiségei 1.1889–14.1945; 16.1955–22.1971; 24.1976–30.1993; 33.1999–
Budapesti Újságírók Egyesülete almanachja 1911.
California Slavic studies 5.1970–11.1980.
Castrum Bene 1.1989–2.1990.
Colloquia. journal of Central European history 1.1994–10/11.2003/2004; 14.2007–
Cross currents. A yearbook of Central European culture 5.1986–6.1987.
A Csíki Székely Múzeum évkönyve 2004–
Csodaszarvas 1.2005–
Dacoromania. Jahrbuch für östliche Latinität 1.1973–
Danubiana Carpatica 1.2007–
Az Egri Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1.1963–3.1965; 7.1969–10.1972.
Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei 1.1962–6.1972.
Ethno-lore: az MTA Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve 22.2005; 24.2007–
Europa Balcanica-Danubiana-Carpathica annales cultura-historia-philologia 1.1993–
Évkönyv. Kiadja a Magyar Izraeliták Országos Képviselete 1970–
Fejér megyei történeti évkönyv 1.1968–3.1969; 5.1971–9.1975.
Folia historica. A Magyar Nemzeti Múzeum évkönyve 1.1972–
Fontes Izvori za hrvatski povijest 1995–
Francia. Forschungen zur westeuropäischen Geschichte 1.1973–
Frühmittelalterliche Studien 19.1985.
Függetlenség évkönyve 1934; 1938; 1941–1942.
A Gróf Klebelsberg Kunó Magyar Történetkutató Intézet évkönyve 1.1931–10.1940.
Győregyházmegyei almanach 1985.
A Hadtörténeti Múzeum értesítője 3.2000–
A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve 1.1974–13.1986.
A Herman Ottó Múzeum évkönyve 1.1957–
Historia Europae Centralis 1.2001–2.2003.
Historica Carpatica 1.1969–
Historical Yearbook (Romanian Academy) 1.2004–
Historisches Jahrbuch (München) 1955–1985; 1991–
Historisches Jahrbuch der Stadt Graz 31.2001; 34/35.2005–36.2006; 38/39.2009–
History Department Yearbook 1993
Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat évkönyve 1.1880–8.1896; 12.1901–13.1902.
Istoriâ i istoriki 1965–1966; 1976–1981.
Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 1991; 1995–1996.
Jahrbuch der historischen Forschung in der Bundesrepublik Deutschland 1974–1981.
Jahrbuch des Siebenbürgischen Karpathenvereins 36.1923–38.1925; 40.1927–42.1931; 44.1931.
Jahrbuch des ungarischen Karpathen-Vereines 35.1908.
Jahrbuch für auswärtige Politik 6.1940.
Jahrbuch für Geschichte des Feudalismus 1–2.1978.
A Janus Pannonius Múzeum évkönyve 1957.
A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1971/72–1985/1986.
Korrajz: a XX. Század Intézet évkönyve 2002–
Korunk évkönyv 1973; 1977.
Közgazdasági és statisztikai évkönyv 6–7.1892/93.
Lymbus. Magyarságtudományi forrásközlemények 1.2003–
Magyar egyháztörténeti évkönyv 1.1994–
Magyar Herold. Forrásközlő, családtörténeti és címertani évkönyv 1.1984.
A Magyar Királyi Bányászmérnöki és Erdőmérnöki Főiskola évkönyve 1926; 1930; 1934–1935.
Magyar külpolitikai évkönyv 1969–1989; 1991; 1993–
A Magyar Mezőgazdasági Múzeum közleményei 1962; 1964; 1965/66–1967/68; 1971/72; 1978/80–1984/85.
A Magyar Munkásmozgalmi Múzeum évkönyve 1977/78; 1981/82–1985.
A Magyar Munkásmozgalmi Múzeum közleményei 1970–1974; 1977–1979.
Magyar műemlékvédelem 1.1960–
Magyar néprajzi bibliográfia 1991; 2005; 2007–
Magyar nyomdászok évkönyve 22.1907; 24.1909.
Magyar szárnyak 1978–1979; 1981–1983; 1985.
A Magyar Tudományos Akadémia almanachja 1864–
A magyar újságírók évkönyve 1976; 1985.
A Magyar Vasművek és Gépgyárak Országos Egyesületének évkönyve 1911; 1914; 1923–1924.
Magyarország politikai évkönyve 1990–1992; 1995–1996; 2001–
Magyarság évkönyve 1925–1926; 1928–1930; 1932.
Magyarságkutatás. A Magyarságkutató Csoport évkönyve 1987.
Minorities research. A collection of studies by hungarian authors 2.2000; 6.2004–8.2006.
A Miskolci Herman Ottó Múzeum közleményei 17.1978/79–28.1993.
A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. Történeti tanulmányok/studia historica 1956–1992–ig hiányos; új folyam: 1.1995–
MTA – ELTE Pártok, Pártrendszerek, Parlamentarizmus Kutatócsoport évkönyve 2009–
A nemzetközi munkásmozgalom történetéből 2002–
Népi kultúra – népi társadalom 1.1968–18.1995.
Numismatický sborník 10.1968; 14.1976.
A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 1.1958–3.1960; 6/7.1963/64–12/14.1969/71.
Obrodzenie i Reformacja w Polsche 20.1975–23.1978.
Az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum évkönyvei 8.1937–9.1940.
Az Országos Néptanulmányi Egyesület évkönyve 1943.
Ostdeutsche Wissenschaft-Jahrbuch des Ostdeutschen Kulturrates 1.1954–8.1961; 10.1963–11.1964.
Öt kontinens. Az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék tudományos közleményei 2003–
A pannonhalmi főapátsági Szt. Gellért Főiskola évkönyve 1910/11–1916/17; 1940/41–1942/43.
Pécs szab. kir. város „Majorossy Imre Múzeumának” értesítője 1939/40–1942.
A Pesti Lloyd évkönyve 1879/80–1881/82; 1888/89; 1892/93.
Pestvárosi statistikai évkönyv 1.1873.
A Ráday Gyűjtemény évkönyve 2.1982–4/5.1986.
Regio. Minorities, politics, society 1994–1995; 1998; 2000; 2002–2003; 2005–
Regnum. Egyháztörténeti évkönyv 1.1936–5.1942/43.
Das Repertorium Germanicum 1992.
Rumanian studies 1.1970–2.1973.
Satu Mare. Studii şi cumunicări 1.1969–
A Semmelweis Orvostudományi Egyetem évkönyve 1970.
A Sepsiszentgyörgyi Tartományi Múzeum évkönyve 1879–1954.
Somogy megye múltjából 1970–1971; 1947; 1975–1978.
Somogyi múzeumok közleményei 1.1973–5.1982.
Specimina nova dissertationum ex instituto historico universitatis quinqueecciesiensis de Iano Pannonio nominatae. A Pécsi Janos Pannonius Tudományegyetem Történettudományi Tanszékének évkönyve 1985–1986.
The Statesman’s year-book 1901; 1928; 1943; 1946–1948; 1952; 1955; 1965/66; 1947/75–1975/76.
Studia Balcanica 3.1970; 7.1973; 9.1975; 11.1977; 13.1977.
Studia historica nitriensia 3.1995–9.2001; 11.2003–
Studia historica Slavo-Germanica 1.1972–9.1980; 11.1982–12.1983.
Südostdeutsches Archiv 15/16.1972/1973(1973); 19/20.1976/1977(1977)–24/25.1981/1982(1982); 30/31.1987/1988(1988); 32/33.1989/1990(1990); 36/37.1993/1994(1994)–40/41.1997/1998(1998).
A Szepesmegyei Történelmi Társulat évkönyve 1.1885; 3.1887; 5.1889–7.1892; 10.1902/04–11.1908.
Tanulmányok Budapest múltjából=A Budapesti Történeti Múzeum várostörténeti évkönyve 1.1932–9.1941; 11.1956–
Tanulmányok Csongrád megye történetéből 2.1978; 4.1980–6.1982; 8.1984–10.1986; 12.1987–14.1989; 16.1990; 18.1991; 21.1994; 24.1997; 26.1998.
Tarih Araştirmalari Dergisi 1.1963–8/12.1970/74.
Történeti demográfiai évkönyv 2000–
Történeti muzeológiai szemle 2.2002–
Trezor. A Történeti Hivatal évkönyve 1.1991–3.2004.
Az Új Magyarság évkönyve 1942.
Ungarn-Jahrbuch. Zeitschrift für interdisziplinäre Hungarologie 1.1969–
Ungarns Volkswirtschaft 1939.
Urban History Yearbook 1979–1980; 1982–
Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv 1.2006–
Válasz Évkönyv 1989.
Vas megye múltjából 2.1982.
VEAB értesítő/PEAB-V. É. 2.1976–4.1978.
Veszprém megyei honismereti tanulmányok 5.1978; 10.1984–
A Veszprém megyei múzeumok közleményei 1.1963–4.1965; 11.1972–12.1972.
Veszprémi történelmi tár 1990.
Wirtschafts-statistisches Jahrbuch Rumäniens 1928.
A Wosinsky Mór Múzeum évkönyve (korábban: A Szekszárdi Béri Balogh Ádám Múzeum évkönyve) 15.1990–16.1991; 18.1993; 20.1998–
Yad Vashem Studies. Univ. of Jerusalem 1.1957; 5.1963–15.1983.
The Yearbook of World Affairs 1959; 1965; 1981.
Yearbook on International Communist Affairs 1978–1980.
Zalai Múzeum 1.1989–11.2002.
Zounuk. A Szolnok Megyei Levéltár évkönyve 1.1986–