2016. június 16-án és 17-én került sor az Európai Bizottság Horizont 2020 programja által finanszírozott, nemzetközi COURAGE (Kulturális ellenállás: az ellenzékiség kulturális örökségének megértése az egykor szocialista országokban) projekt második konzorciumi találkozójára Varsóban. A 2016. március 4–5-én Budapesten tartott első nyitórendezvényt (kick-off meeting) követő második találkozó fő célja a projektben létrejövő nemzetközi gyűjteményi regiszter felépítésének véglegesítése volt.

002group warsaw Tíz ország tizenkét egyeteme és kutatóintézete vesz részt a kutatómunkában, a kelet-európai akadémiai kutatóintézeti hálózat szereplőin kívül fontos nyugat-európai egyetemi központok is. A kelet-európai konzorciumi tagok közt található a Magyar Tudományos Akadémia három intézménye, a Bölcsészettudományi Kutatóközponton kívül (amely a nemzetközi konzorcium vezetője) a Társadalomtudományi Kutatóközpont (MTA TK), illetve a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (MTA SZTAKI).

A találkozónak a varsói Lengyel Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézete adott otthont, melynek köszönhetően a partnerek szakmai szempontból rendkívül jelentős, produktív két napot tudhatnak maguk mögött.

A szeminárium első napján, amelyet Horváth Sándor, a konzorcium vezetője nyitott meg, a nemzetközi szinten felépített és egységesített interjú kérdőívről és útmutatóról, valamint a projekt egyik pillérét képező digitális adatbázis metodológiai és strukturális kérdéseiről, illetve a kelet-európai gyűjteményekről az elmúlt hónapokban elkészült, húsz kísérleti tanulmány eredményeiről (pilot studies) értekeztek a partnerek.

Jarkko Siren, a COURAGE projekt brüsszeli felügyelője és részt vett a találkozó második napján, mely során előadást tartott a résztvevőknek a H2020 program Társadalmi kihívások programjáról, valamint az Európai Bizottság Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA) projektmenedzsment tevékenységéről. Ezután a projekt kommunikációs és disszeminációs stratégiája került bemutatásra, majd az egyes konzorciumi partner felelősök ismertették és vitatták meg az általuk összeállított és kutatni kívánt gyűjtemények listáját.

A találkozó befejezéseként a projekt Tudományos Testülete és Felügyelő Bizottsága értékelte az eddigi munkát, valamint összefoglalta a további lépésekre vonatkozó javaslatokat.

A COURAGE projekt második, varsói szakmai találkozóját kivétel nélkül minden partner rendkívül hasznosnak értékelte, mely lehetőséget adott a nemzetközi kutatócsoport eddigi intenzív munkájában felmerült kérdések és kritikus pontok megvitatására és megoldására.