Bódán Zsolt, a Magyar Nemzeti Levéltár Békési fiókjának osztályvezető levéltárosaCsaládtörténetek című blogon a gyulai Ladics família dokumentumai alapján mutatja be, hogyan ünnepelt egy vidéki polgárcsalád szilveszter éjszakáján és újév napján a „boldog békeidőkben”.

13 768x1180Újévi képeslap a 20. század elejéről

A gyulai Ladics família mind vagyon, mind társadalmi presztízs tekintetében egyike volt a legismertebbeknek Gyula városa, és tágabb értelemben Békés vármegye társadalmában a 19–20. század fordulóján. Ügyvédek, bankigazgatók (három is…), orvos, mérnök egyaránt került ki a családtagok közül. Házassági kapcsolataik révén pedig számos, a megye közéletében szintén jelentős szerepet betöltő famíliával kerültek rokoni kapcsolatba, mint a módos kereskedő és birtokos Sztojanovits, a régi nemesi báró Dreschel, a szintén nemes Kliment, illetve a vármegyének al- majd főispánt is adó Ambrus családok. Igazi különlegességét azonban a Ladicsoknak nem ez, hanem az utánuk maradt hagyaték jelenti, mely a maga nemében a vidéki polgárság életének egyedülálló történeti forrása és dokumentuma a dualizmus korából, illetve a két világháború közötti időszakból. Hazánkban unikális módon a hagyaték nem pusztán a több ezer tételt számláló családi irattárat (családtörténeti dokumentumok, gazdasági feljegyzések, levelezés, számlák, fotók, névjegyek, gyászjelentések stb.) foglalja magába, de a lehetőségekhez mérten a teljes tárgyi hagyatékot is: a családnak több mint egy évszázadon át otthonául szolgáló lakóházat, annak bútorzatával és felszerelésével, a Ladics családtagok használati és személyes tárgyait, valamint a gazdag családi könyvtárat.

A família egykori otthona napjainkban polgári életmódtörténeti múzeumként várja a látogatókat Gyula belvárosában, miközben a komplex hagyaték a kutatók számára kínál kiapadhatatlan forrást a vidéki polgárság mindennapjainak vizsgálatához. A családi levelezés, valamint a hagyatékban fennmaradt egyéb dokumentumok és tárgyi emlékek alapján abba is bepillantást nyerhetünk, hogy miként is telt az óesztendő-újesztendő fordulója a „boldog békeidőkben” a Ladics családban.

A teljes cikk itt olvasható.