logo fin smallKörmendi Tamás (ELTE BTK) és Mordovin Maxim (ELTE BTK) a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont „Lendület” Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport tagjai 2015. szeptember 1-jétől Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban részesültek. Ezúton is gratulálunk nekik!

 

Körmendi Tamás tervezett kutatásának elsődleges célkitűzése a 13. századi uralkodók külpolitikai kapcsolatainak forrásközpontú feltárása és egységes szempontú bemutatása. A király gazdasági és katonai ereje, valamint esetleges dinasztikus házassága révén létesített külpolitikai szövetségi rendszerei mellett az uralkodó külpolitikai mozgásterét elsősorban az határozta meg, hogy saját országában mennyire volt szilárd hatalma. A téma, jóllehet nem gazdaságtörténeti indíttatású, feldolgozását a kutatócsoport Árpád-kori gazdaságtörténeti kutatásai, elsősorban a kincstár bevételeinek vizsgálata, a pénzügyigazgatási szervezet archontológiája és prozopográfiája bizonyosan segíteni fogja. Ugyanakkor a külpolitikai kapcsolatok alakulása mindig közvetlen hatást gyakorolt a külkereskedelem lehetőségeire, így Körmendi Tamás majdani kutatásai kutatócsoportunk vizsgálatait is megalapozzák.

Mordovin Maxim pályázatának alapvető célkitűzése a Koháry családhoz kapcsolódó három jelentősebb uradalmi központ: Szécsény, Fülek és Csábrág étkezési és konyhai kultúrájának összehasonlítása, és időbeli átalakulásának elemzése a feltárások során előkerült kerámialeletek alapján. A régészeti mellett, leginkább kultúr- és művelődéstörténeti eredményekkel számoló, lehetőségek szerint az írott forrásokat is felhasználó munkának szükségszerűen lesznek értékelhető gazdaságtörténeti vonatkozásai is, elsősorban az import (német és kínai porcelán, török fajansz) és az ipari kerámia tekintetében.