DSC012432016. április 21-én a XXV. Festum Varadinum keretében Nagyvárad és Bihar az Árpád-korban címmel szerveztek történelmi konferenciát és könyvbemutatót a városháza dísztermében. Intézetünk munkatársai közül Zsoldos Attila kutatóprofesszor A Berettyó uraiSkorka Renáta tudományos munkatárs, az MTA BTK "Lendület" Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport tagja Luxemburgtól Váradig. Beatrix magyar királyné története,Weisz Boglárka tudományos főmunkatárs, az MTA BTK "Lendület" Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport vezetője Vámvizsgálatok Bihar megyében a 13–14. századfordulóján címmel tartott előadást. A konferencia előadásainak írott változatát tartalmazó kötet is megjelent, tartalomjegyzéke itt látható. A konferencia programja itt található.