penz poszto B1kisMegjelent az MTA BTK TTI Lendület Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport Pénz, posztó, piac. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról című tanulmánykötete. A kötet a Kutatócsoport szerteágazó programjának valamennyi területét érinti, ügyelve arra, hogy az egyes témák szorosabb vagy lazább szálakkal kötődjenek egymáshoz. Az olvasó az Árpád-kortól a 16. század elejéig terjedő időszak gazdaságtörténetének különböző részterületeit feldolgozó, együttesen mégis szerves egységet alkotó tanulmányok közül szemezgethet, a kötet egésze így a Magyar Királyság középkori és kora újkori gazdaságtörténetéről ad átfogó képet. A tartalomjegyzék itt, az előszó pedig itt olvasható.

Az MTA BTK TTI Középkori Magyar Gazdaságtörténet Lendület Kutatócsoport a magyar gazdasági élet működésében és változásában szerepet játszó tényezőket interdiszciplináris kutatások keretében tanulmányozza. Egyik fontos feladata a királyi hatalom gazdasági életben betöltött szerepének feltárása. E célt szem előtt tartva vizsgálja a kutatócsoport a királyság bevételeit, a pénzverést, a pénzügyigazgatás vezető szerveit, nem megfeledkezve az uralkodók által hozott, a gazdasági élet szempontjából jelentős intézkedések bemutatásáról sem. A kutatás másik témaköre a középkori városok történetét érinti, mivel e települések gazdaságpolitikája nemcsak az ország életére gyakorolt hatást, de ez volt az a tényező is, amelyen keresztül a Magyar Királyság bekerülhetett a középkori Európa gazdaságának vérkeringésébe. A kutatócsoport a városi rendelkezéseket, a városok hazai és nemzetközi kereskedelemben betöltött szerepét, a helyi gazdasági helyszíneket, a városokat összekötő utakat, valamint a városi vállalkozásokat helyezi a figyelem középpontjába. Jelen tanulmánykötet a kutatócsoport szerteágazó programjának valamennyi területét érinti, ügyelve arra, hogy az egyes résztémakörök szorosabb vagy lazább szálakkal kötődjenek egymáshoz.

A kötet ára 3890 Ft. Kiadói kedvezménnyel megvásárolható közvetlenül a kiadótól, az MTA BTK Történettudományi Intézetben (Bp. 1014 Úri u. 53., I. emelet 57., munkanapokon 9.00–16.00 óráig) vagy megrendelhető a e-mail-címen, illetve a 224–6700/624, 626-os telefonszámon. A kötetet a kiadón kívül partnereinknél vásárolhatja meg.