kadas 1A Western Michigan University kalamazooi kampuszán immár 53. alkalommal rendezték meg az Egyesült Államok és a világ egyik legnagyobb nemzetközi középkor-történeti kongresszusát, melyen ez alkalommal az MTA BTK TTI „Lendület” Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport tagjai, Kádas István és Gál Judit is előadásokat tartottak. A kongresszus keretében május 10. és 13. között összesen 552 szekciót, valamint kerekasztal-beszélgetést bonyolítottak le. A konferencia paneljei változatos témákat öltek fel, egyaránt megtalálhatók voltak tematikus, valamint módszertani szekció is. Noha a konferencia házigazdája a Western Michigan University volt, a különböző szekciópaneleket az Egyesült Államok, illetve Európa különféle középkor-kutató tudományos intézetei, illetve tudományegyetemei szervezték, és bonyolították le.

A nemzetközi kongresszuson az ELTE BTK doktorjelöltjeként, valamint az MTA BTK TTI „Lendület” Középkori Magyar Gazdaságtörténet, illetve a kutatócsoporttal kadas 4szorosan együttműködő ELTE BTK Történelem Segédtudományai Tanszék K-115896. sorszámú OTKA-kutatócsoportjának tagjaként Kádas István vett részt az EFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001 Campus Mundi program támogatásával.
Előadása Movers of the Economy: the Office-Holders. A Prosopography of the Financial Administration of the Medieval Hungarian Kingdom címmel hangzott el. A szekciópanel, melyet a Northern Illinois University rendezett, módszertani jellegű volt, a középkori prozopográfiai kutatásra helyezte a hangsúlyt. Az előadás a Lendület kutatócsoport prozopográfiai és archontológiai jellegű kutatásait, valamint a készülő adatbázisát mutatta be a nemzetközi közönség számára. Az általános ismertetés mellett két, illetve három külföldi kereskedő példáján keresztül vázolta fel az adattár hasznosíthatóságát. A választott példák kiválóan megvilágítják a kutatócsoport eddigi kutatásait és eredményeit; a prozopográfiai adatgyűjtés és feldolgozás új lehetőségeket teremt a középkori magyar pénzügyigazgatás intézményeinek, illetve az azokban szerepet vállaló személyek kapcsolatrendszerének megismerésére, mind a külföldi kereskedők, mind a magyarországi nemesek, polgárok esetében. Az előadás nagy érdeklődést váltott ki, a Medieval Prosopography folyóirat szerkesztősége és a folyóiratot gondozó kutatócsoport is felfigyelt eredményeinkre.
kadas 3 GalA Középkori Magyar Gazdaságtörténet Lendület-, illetve a K-115896. OTKA-kutatócsoport munkatársai közül Gál Judit, Calming the Storm: The Role of Bishops in Dalmatian Towns during the Hungarian Takeover in the Twelfth Century címmel tartott előadást. A politika- és várostörténeti előadás ismertette Könyves Kálmán dalmáciai hadjáratának és a tengermelléki városok békés meghódításának hátterét, kiemelve az eseménysorban meghatározó szerepet játszó helyi püspökök tevékenységét. Gál Judit előadása szerint a király és a városok közötti kapcsolattartás egyik legjelentősebb tényezőjének a dalmát püspökök és érsekek számítottak, akik kulcsszerepet játszottak Dalmácia irányításában, illetve diplomáciai feladatokat is elláttak. Az előadás arra is kitért, hogy a magyar uralom alatt miként bővült a dalmát városok egyházfőinek szerepe és befolyása.kadas 2 Tarjan

A Lendület kutatócsoporttal szorosan együttműködő, Körmendi Tamás által vezetett K-115896. OTKA-kutatócsoport tagjai közül szintén előadást tartott Tarján Eszter, Lions, Leopards, Greyhounds: Central and Eastern European Royal Coats of Arms in the Early English Rolls of Arms (1272–1307) címmel. Tarján Eszter a 13–14. századi angol címertekercsekben szereplő magyar és dalmát címerábrázolásokat vetette alapos vizsgálat alá, mely során feltárta a dalmáciai címer legkorábbi, 13. század végi előfordulását is. Elmondása szerint az angol címertekercsek készítői különféle hagyományok szerint dolgoztak, munkájukban az általuk ismert világot ábrázolták. Információik diplomáciai, házassági, kereskedelmi kapcsolatoknak köszönhetően származtak, az általuk látott pecséteket és egyéb címerábrákat is felhasználták.

A magyar középkortudományt a Lendület- és az OTKA-kutatócsoport tagjai mellett Mende Balázs, az MTA BTK Régészeti Intézet tudományos főmunkatársa, illetve az általa vezetett kutatócsoport tagjai, továbbá Vadas András, az ELTE BTK Közép- és Kora Újkori Egyetemes Történelem Tanszék tanársegédje, valamint Uhrin Dorottya doktorjelölt képviselték. A konferencia lehetőséget teremtett mind a legfrissebb tudományos módszerek, kutatások megismerésére, a különféle módszertani észrevételek megvitatására, mind a magyar tudományos élet (köztük a Lendület- és a vele együttműködő OTKA-kutatócsoport) eredményeinek széles körű, nemzetközi megismertetésére.

Kádas István