Határon innen és túl. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról (szerk. Weisz Boglárka–Kádas István) címmel megjelent a "Lendület" Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport ötödik tanulmánykötete. A kötet tartalomjegyzéke itt olvasható, címlapja itt tekinthető meg.

A középkor színes világának megismerését és megértését avatott szakemberek – történészek, régészek, numizmaták – segítik, elkalauzolva a kötet olvasóját a középkori Magyar Királyságba és annak határain túlra. A szerteágazó témákat feldolgozó tanulmányok ezúttal is a királyi hatalom és a városok gazdasági életében betöltött szerepe köré rendeződnek. A kötet lapjain a kiváltságokat és birtokokat adományozó uralkodó – vagy éppen a királyi jogokat gyakorló tartományúr – mellett megelevenedik a középkori Székes fehérvár, Zára, Bologna és Novgorod forgataga; a magyar és külföldi kereskedők és portékáik, vagy éppen az adó- és tizedszedők által gondosan behajtott pénz hosszú útja szárazon és vízen; de bepillantás nyerhető az arany-, ezüst- és sóbányászok mindennapi életébe is.

A kötet megvásárolható, illetve megrendelhető a Történettudományi Intézetben (Humán Tudományok Kutatóháza, Bp. 1097 Tóth Kálmán u. 4., tel.: 06 1 224 67 00/4624, 4626-os mellékek, e-mail: ; ), valamint a Penna Bölcsész Könyvesboltban hétköznaponként 13:00 és 17:00 óra között (Bp.1 053 Magyar u. 40. tel.: 06 30 203 1769, e-mail: ), továbbá a nagyobb könyvterjesztőknél.