A 2015 óta működő Lendület Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport a „Gazdasági erőforrások kiaknázása: utak és csomópontok a középkori Magyar Királyság történetében” című, NKFIH által támogatott (TKP2021-NKTA-15) projekt keretében Via Mercatoria címmel, sokoldalú keresővel ellátott, online térképet készít.

A program hosszú távú célja a középkori Magyar Királyság kereskedelmi színtereinek (vásárok, lerakatok), a kereskedők által használt utaknak, és az utakon található vámszedő- és átkelőhelyeknek a bemutatása. A térképen jelölt helységekhez, utakhoz információs táblák, úgynevezett popupok tartoznak, melyek segítségével a felhasználó megismerheti az adott ponthoz kapcsolódó adatokat. A táblák az adott település státusza és kiváltságai mellett fontos, kereskedelemhez kapcsolódó információkat is tartalmaznak: tartottak-e vásár(oka)t, és az ott szedett vásárvám kimutatható-e; bírt-e a település lerakatjoggal; milyen kereskedelmi rendelkezések voltak érvényben; állt-e kereskedőház a területén; volt-e átkelőhelye, szedtek-e közlekedési vámot; külkereskedelmi vámszedőhelyként funkcionált, avagy sem; lakói rendelkeztek-e vámmentességgel. Ugyancsak fontos adatokat talál a felhasználó arra vonatkozóan, hogy hova lehetett egy-egy településen keresztül eljutni, kapcsolódott-e hozzá útkényszer, illetőleg az útkényszer alá eső útvonalakra milyen szabályozások voltak érvényben. A felhasználókat a tovább lépésben válogatott szakirodalom segíti, a csoport által végzett forrásfeltáró kutatások miatt azonban a hivatkozott, tájékoztató szakirodalomban található információk sok esetben eltérnek a popupokon olvasható anyagoktól. A térképen nemcsak a településekhez, hanem az azokon, azok mellett áthaladó szárazföldi és vízi utakhoz is tartoznak információs táblák, melyek az útvonalra vonatkozó legfontosabb adatokat összegzik. A térkép használatát sokoldalú kereső segíti, a keresőfunkciók révén a kereskedelemtörténeti adatok a magyar középkor különféle korszakaira is lebonthatók, ahogy szűkebb régiók kereskedelmi hálózata (például egy megye vásárhelyei vagy egy konkrét folyó átkelőhelyei) is megismerhető.
A térképet folyamatosan fejlesztjük, a hibákat javítjuk, az új adatokat felvisszük. A térképet a korszak kutatói mellett a köz- és felsőoktatásban, a helytörténet iránt érdeklődők is haszonnal forgathatják. Amennyiben megjegyzése van a térképpel kapcsolatban, ne habozzon felvenni velünk a kapcsolatot: vagy .

A folyamatosan bővülő térkép elérhető a http://viamercatoria.abtk.hu/ címen.