A Bölcsészettudományi Kutatóközpont (BTK) Történettudományi Intézetében működő Lendület Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport Mesterkurzust hirdet a TKP2021-NKTA 15. sz. projekt támogatásával, melyre szeretettel várja a középkor iránt érdeklődő, magyarországi és határon túli történész, régész, művészet-, irodalomtörténész, nyelvszakos és filozófus PhD-hallgatókat, doktorjelölteket, valamint az MA-s tanulmányaik előtt álló, illetve az azokat folytató hallgatókat.

A kurzus a középkor évszázadait, annak különböző kutatási területeit (pl. politika-, diplomácia-, társadalom-, település-, gazdaságtörténet) fogja át. A kurzus a középkori alapkutatások elvégzéséhez szükséges készségek fejlesztésére koncentrál, ennek során a személyes és online levéltári kutatások, forrásfeltárás, forrásfeldolgozás, adattárépítés és -használat minél szélesebb körű kiaknázási lehetőségeivel ismertetik meg a résztvevőket. 

Részletek a felhívásban: 

mesterkurzus lendulet